Sākums

Interešu izglītība 2013./14.mācību gadā

IMG 5084Aktualizēts interešu izglītības nodarbību grafiks 2013./2014. mācību gadam. No šī mācību gada jauni interešu pulciņi:
- Dabaszinības 5.-6.klasēm un 10.-12.klasēm.
- Jauktais koris.

Skatīt visu grafiku ...

ISIC skolēnu apliecības 2013./14.m.g.

isic 1isic 2Mārupes vidusskolā jau orto gadu skolēniem ir iespēja iegādāties ISIC skolēnu apliecības. Mārupes vidusskolas skolēniem ISIC skolēnu karte maksās 2 Ls.

Iegūsti vienu vienotu dokumentu - isic karti + skolēnu apliecību, ko izmantot kā:
- skolēna ID dokumentu;
- plašāko atlaižu tīkla karti Latvijā:
Ÿ- starptautisku skolēna ID dokumentu un atlaižu karti.

Ceturtdien, 12.septembrī pl.10.00-14.00 vestibilā pie ēdamzāles būs iespēja pasūtīt (arī nofotografēties) un saņemt pasūtītās ISIC skolēnu kartes.

2013./2014. mācību gada Zinību diena

asteresMārupes vidusskola gaida visus savus skolēnus, viņu vecākus un citus viesus uz 2013./2014. mācību gada Zinību dienu, kas notiks 2.septembrī plkst.10:00 skolas sporta laukumā. Skolēni tiek gaidīti savās klasēs no plkst.9:30.Zinibu diena
Būsim ļoti priecīgi redzēt skolēnus uz svinīgo pasākumu ierodamies skolēnu formās. Kopīgi radīsim svētkus un būsim lepni par savu skolu!

AUTOBUSI:
uz skolu (2 autobusi)
- Loka ceļš (8.55) – mūz.skola (9.10) – Milži – skola
- mūz.skola (9.10) – 25.aut.g.p. – Vecozolu nami - skola
no skolas – pl. 11.45 (2 autobusi)
- skola – Milži – Loka ceļš – mūz.skola – Skulte
- skola – 25.aut.g.p. – Vecozolu nami - mūz.skola

Skolas autobusu kustības laikus septembra pirmajai nedēļai un vēlāk skatīt šeit...

Mārupes vidusskola saņem apbalvojumus

Balva20.augustā Babītes vidusskolā notika konference Pierīgas novadu skolu apvienības izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar nākamā mācību gada prioritātēm, tika runāts par pedagogu atalgojumu un citiem ar izglītību saistītiem un sasāpējušiem jautājumiem.
Konferences noslēgumā, tika apbalvotas izglītības iestādes – laureātu apbalvošana notika astoņās nominācijās 2012./2013. mācību gadā Pierīgas novadu skolu konkurencē. Mārupes vidusskola saņēma apbalvojumus ominācijā “Augstākie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs” un “Augstākie sasniegumi Pierīgas skolu sacensībās vidusskolu grupā”.

Informācija vecākiem par mācību līdzekļiem

Gramatas7. augustā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, saskaņā ar kuriem no 2013. gada 1. septembra mācību literatūras, kā arī metodisko līdzekļu, uzziņu literatūras un digitālo mācību līdzekļu un resursu (elektronisko izdevumu) iegādi pilnībā finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Pašvaldību atbildībā ir nodrošināt mācību procesam nepieciešamo uzskates līdzekļu, izdales materiālu, didaktisko spēļu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma un digitālo resursu iegādi.
Saeimā pieņemtie grozījumi Izglītības likumā skaidri definē valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā. Sākot ar šā gada 1.septembri skolēnu vecākiem par saviem līdzekļiem ir jānodrošina individuālie mācību piederumi, priekšmeti un materiāli, kurus bērns izmantos kā mācību līdzekļus vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu. Individuālie mācību piederumi, kas skolēnu vecākiem jānodrošina, ir – kancelejas preces, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, ko izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Piemēram, izejmateriāli, ar ko mājturības stundā skolēns apgūst veidošanu (plastilīns u.c.), vai rokdarbus (dzija, adāmadatas, diegi u.c.).

1.klašu skolēnu vecāku sapulce

1klaseAicinām visus nākamā mācību gada 1.klašu skolēnu vecākus uz tikšanos ar klašu audzinātājiem 2013.gada 19.augustā pl.18:00 skolas aktu zālē!
Mīļi gaidīti!

Uzņemšana 10.klasēs

 Turpinās skolēnu uzņemšana 10.klasēs 2013./2014. mācību gadam

10klase plakāts2Turpinās dokumentu iesniegšana:

Uzņemšanas noteikumi vidusskolā
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011 - stundu plāns
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (komerczinības), kods 31014011 - stundu plāns

142 lapa no 152

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā