SākumsVecākiemDabaszinātņu kabineti

Dabaszinātņu kabinetu uzlabošana Mārupes vidusskolā

 ERAFEK logo    viaa logo liels

ERAF projekts “Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā”, identifikācijas Nr.2009/0015/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/20

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi un uzlabotu skolēnu vispārējās zināšanas dabaszinību (ķīmijas, bioloģija, fizikas) un matemātikas priekšmetos, Mārupes vidusskolā tiek īstenots projekts “Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā”, identifikācijas Nr. 2009/0015/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/20.
 Projekta kopējās izmaksas ir 98 392 lati, no tā ERAF finansējums ir 85 %, kas ir 83 633 lati, Mārupes pašvaldības finansējums – 12 % (11 807 lati), bet 3 % no projekta sastāda valsts budžeta dotācija pašvaldībām (2952 lati).

Projekta īstenošanas gaita 2010.gads

Saskaņā ar  Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā” īstenošanu (projekta identifikācijas Nr.3DP/1.3.1.0/08.IPIV/VIAA/020, 2010. gada 30.aprīlī Mārupes vidusskola veic grāmatu un mācību uzskates līdzekļu iegādi no SIA "Lielvārds".

IMG 4729

 

IMG 4732

 

IMG 4733

 

Laika posmā no jūnija līdz augustam Mārupes vidusskolā veikts matemātikas kabineta remonts (SIA „Bonza” par 2205,80 Ls ar PVN) un iegādātas mēbeles, slēdzot līgumu ar SIA „I-klubs” par 3557,40 Ls.

IMG 4970 Jūlija mēnesī centralizēta iepirkuma ietvaros Mārupes vidusskolas fizikas, bioloģijas un matemātikas kabinetos uzstādītas interaktīvās tāfeles, projektori un dokumentu kameras. Ķīmijas kabinets aprīkots ar platleņķa fokusa projektoru, ekrānu un dokumentu kameru. Fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāju darba vietas aprīkotas ar portatīvajiem datoriem.

 

IMG 4969

IMG 4974

Kvalitatīva darba nodrošināšanai vidusskolas posmā dabaszinību priekšmetos un matemātikā, iegūta digitālā stacija ar serveri, rūteri, multifunkcionālu drukas ierīci un 20 portatīvajiem datoriem skolēniem.

IMG 4975

 

IMG 4976

Jau piegādāti moderni mācību palīglīdzekļi un sensori laboratorijas darbu veikšanai. Pilnībā jauno mācību līdzekļu piegāde tiks veikta līdz 2010.gada decembrim.
Lai nodrošinātu dabaszinātņu un matemātikas standartu prasību īstenošanu vidusskolā,  projekta ietvaros iegādāts:

·         Informācijas tehnoloģiju ierīces un ierīces ,kuras ir savietojamas ar IT.

·         Ierīces un piederumi pētnieciskajai darbībai bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā skolēniem.

·         Nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā, fizikā un ķīmijā.

·         Laboratorijas trauku komplekti eksperimentu sagatavošanai un veikšanai bioloģijā, dabaszinībās, fizikā un ķīmijā.

·         Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā, dabaszinībās un bioloģijā.

·         Modeļi, kolekcijas un preparātu komplekti.
 

Projekta īstenošanas gaita 2009.gads

2009. gada 14. maijā Mārupes pagasta padome parakstīja vienošanos par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi Valsts izglītības attīstības aģentūru.
Jūnijā tika izsludināta iepirkuma procedūra par bioloģijas kabineta un fizikas laboratorijas remontu. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, tika pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Rīgas būvdarbi” ar kopējām remontdarbu izmaksām Ls 7929,20. Šajos kabinetos notika elektroinstalācijas, ventilācijas, ūdens un kanalizācijas ierīkošanas darbi, grīdu, sienu, griestu klājumu ierīkošana, apdares darbi u. tml. Remonts tika pabeigts jūlijā.

Jūlija mēnesī tika izsludināts iepirkuma procedūra mēbeļu izgatavošanai bioloģijas kabinetam un fizikas laboratorijai, vilkmes skapja iegādei ķīmijas kabinetam. Par iepirkuma procedūras uzvarētājiem tika atzīta SIA “Standard Latvia” par kopējo summu Ls 6401,21. Mēbeles paredzētas skolēniem, skolotājiem, kā arī sekmīgai procesa organizēšanai un nodrošināšanai – dokumentu, karšu skapji, laboratorijas darbu demonstrēšanas galds u. tml. Mēbeļu piegāde tika pabeigta septembra mēnesī.

2009.gada septembrī:

  • izremontēts bioloģijas kabinets, ierīkotas izlietnes ar keramisko virsmu laboratorijas darbu veikšanai, iegādāti mācību soli, krēsli, mācību līdzekļu skapji, plaukti, un laboratorijas darbu demonstrēšanas galds.

  • fizikas kabineta laboratorijā veikts remonts, jo kopš skolas celtniecības 1971.gadā šajā telpā remonts nav bijis, kā arī iegādāti mācību līdzekļu izvietošanas skapji, plaukti un galds pedagoga darbam.

  • ķīmijas kabinetā iegādātas speciālas optiskās žalūzijas un jauns vilkmes skapis ķīmijas eksperimentu demonstrēšanai.

Eiropa 003

Eiropa 004

Eiropa 005

Eiropa 006

LR Izglītības un zinātnes ministrija organizē centralizēto iepirkumu, kura ietvaros tiks iegādāta datortehnika, programmatūra, ierīces, aparatūra, piederumi, vielas un uzskates līdzekļi.

 

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā