SākumsProjektieTwinning projekti

eTwinning projektu aktualitātes

eTwinning sniegtās iespējas

eTwinning Vine 02

eTwinning semināros pedagogiem, skolu administrācijai un bibliotekāriem ir iespēja iegūt interesantas metodes, noderīgu informāciju, kā arī jaunus kontaktus un sadarbības partnerus starptautiskiem projektiem. 11 .- 13. decembrī Mārupes Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Dagnija Kalvāne un Madonas pilsētas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Arnita Krīgere devās uz Vīni, lai pārstāvētu Latviju „eTwinning” organizētajā profesionālajā pilnveides seminārā eTwinning projektu īstenotājiem “Digitālā lietpratība mācību procesam un eTwinning projektiem” un paplašinātu savas zināšanas par IKT rīku izmantošanu mācību procesā.

Seminārā un darbnīcās tika apskatītas tādas tēmas kā: drošība internetā – ieteikumi pedagogiem, dažādas noderīgas mājaslapas, aplikācijas ne tikai izklaidēm, bet arī mācībām; mākslīgais intelekts un Makeblock – kodēšana un robotiņa izmantošana izglītībā; FLIP jeb Finanšu laboratorija – digitāla darbnīca skolēniem, lai uzlabotu savu finanšu pratību, kā arī citas tēmas.

Šobrīd Mārupes Valsts ģimnāzijas pedagogi strādā pie pieteikuma veidošanas “eTwinning skola” statusam, kas nodrošina vēl plašākas iespējas pedagogu profesionālajai pilnveidei.

Rakstu sagatavoja MVĢ angļu valodas skolotāja Dagnijas Kalvāne

eTwinning Vine 01

 

Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāja Ingūna Grīnerte apbalvota ar eTwinning kvalitātes sertifikātu par klimata izmaiņām veltītu projektu

etwinning apbalvojums

Mārupes Valsts ģimnāzija ir saņēmusi kvalitātes apbalvojumu eTwinning projektam "Be informed about Climate Change, be prepared". Projektā 2018./19. m.g. piedalījās 8.a klases skolnieces Sindija Jankovska, Estere Kausa un Katrīna Jansone-Apine angļu valodas skolotājas Ingūnas Grīnertes vadībā. Projekta laikā meitenes vāca informāciju par klimata izmaiņām, salīdzināja situāciju Latvijā un citur pasaulē, pētīja klimata izmaiņu vēsturiskos aspektus un piedāvāja risinājumus situācijas uzlabošanai. Kā arī klātienē Grieķijas pilsētā Salonikos kopā ar citu dalībvalstu skolēniem praktiski iepazinās ar dabas katastrofu izraisītajām sekām un to likvidēšanas variantiem. Projekta nozīmīgākais, atskaites notikums bija piedalīšanās starptautiskajā konferencē, kur mūsu skolas meitenes gan klausījās citu dalībnieku uzstāšanās, gan piedalījās diskusijās, gan arī pašas uzstājās ar prezentāciju par klimata izmaiņām.

Rakstu sagatavoja Ingūna Grīnerte

 

Mārupes vidusskolas skolotāja pārstāv Latviju “eTwinning” seminārā Grieķijā

Dagnija Kalvane eTwinning2No 2019.gada 19. līdz 21. aprīlim Salonikos, Grieķijā notika “eTwinning” rīkotais seminārs “Kultūras mantojums Eiropas nākotnei”, kurā Latviju pārstāvēja Talsu 2.vidusskolas angļu valodas skolotāja Liene Lāce un Mārupes vidusskolas angļu valodas skolotāja Dagnija Kalvāne. Seminārā piedalījās  vairāk nekā simts skolotāju no 24 valstīm. Semināra laikā pedagogiem bija iespēja piedalīties 4 dažādās nodarbībās, kuru galvenais pieturas punkts bija Eiropas kultūras mantojums.

Trīs dienu laikā tika gūts neliels ieskats Grieķijas kultūrā un vēsturē, iegūta jauna pieredze un radušās idejas vairākiem jauniem projektiem. Pašlaik top projekts “Explore our Europe: tangible and intangible cultural heritage” ar  Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija Lietuvā.

Mārupes vidusskolas angļu valodas skolotāja Dagnija Kalvāne

 

9.a klase piedalās starptautiskā eTwinning projektā

eTwinning2015.gada septembrī un oktobra pirmajā pusē 9.a klase piedalījās starptautiskā eTwinning projektā. Kas ir eTwinning? eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Piedalījāmies projektā ar nosaukumu - Svinēsim Eiropas valodu dienu (Let`s celebrate the Eurapean Day of languages with words). Projektā piedalījās skolēnu grupas no Francijas, Itālijas, Slovēnijas, Čehijas, Polijas, Rumānijas, Horvātijas un Latvijas. Kā projekta galvenais uzdevums tika izvirzīts: izvēlēties 10 vārdus savā valodā, tulkot un savu izvēli paskaidrot angļu valodā, veidojot plakātu vai citu vizuālo materiālu, kā arī ierakstīt izvēlēto vārdu izrunu. 9.a klases skolēni veidoja video materiālu un to nosūtīja pārējo dalībvalstu skolēnu grupām. Kā otrs projekta uzdevums sekoja: iepazīšanās ar projekta dalībvalstu iesūtītajiem darbiem, 10 citu dažādu valodu vārdu izvēle un izrunas vingrināšanās. Paldies skolēniem par atsaucību! Īpašs paldies Danielam Laizānam par video uzņemšanu un tā montāžas veikšanu!

9.a klases audzinātāja Ingrīda Ļaudama

 

Kāpēc skolotāji iesaistās eTwinning?

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā