SākumsProjektiInovatīvās pieredzes skola

Inovatīvās pieredzes skola

VISC Inovatīvās pieredzes skolas

DabaszinibasLai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā katrā klasē, Valsts izglītības satura centrs izveidojis „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu” uz ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pilotskolu bāzes. Mērķi:
- Inovatīvās pieredzes apmaiņa ar citu skolu skolotājiem (mūsdienīgu stundu plānošana un īstenošana, atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošana u.c.).
- Skolēnu intereses veicināšana par eksaktajām zinātnēm, iesaistot uzņēmējus, zinātniekus u.c. sabiedrības pārstāvjus.

Šī gada 11.oktobrī aizvadīti jaunajā mācību gadā pirmie divi Valsts izglītības satura centra Inovatīvo pieredzes skolu reģionālie semināri. Semināri notika Lizuma vidusskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā. Tie ievadīja 16 pasākumu ciklu visā Latvijā, kura ietvaros 22 Inovatīvās pieredzes skolas pulcējas vienkopus ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra ekspertiem, lai profesionāli sadarbotos, savstarpēji apmainītos ar inovatīvu pieredzi mūsdienīgu stundu plānošanā un īstenošana, atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošanā, skolēnu intereses veicināšanā par eksaktajām zinātnēm u.c. Iegūtās prasmes un zināšanas Inovatīvās pieredzes skolas izmantos tālāk, strādājot kopā ar citām sava novada skolām, radot pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā, katrā klasē.

Inovatīvās pieredzes skolu komandas (vadība, ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas skolotāji) sevi kā profesionāļus efektīvu pārmaiņu ieviešanā dabaszinātņu un matemātikas izglītībā pierādījušas, ilgtermiņā darbojoties kā ESF VISC projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pilotskolas. Apvienojoties Inovatīvās pieredzes skolu tīklā šīs komandas apņēmušās visa mācību gada laikā strādāt kopā ar vēl citām 129 Latvijas skolām, lai sniegtu profesionālu atbalstu skolu izaugsmē, pārmaiņas ieviešot. Skolotāji vadīs, vēros un analizēs eksakto mācību priekšmetu stundas, dalīsies pieredzē par projekta „Dabaszinātnes un matemātika” materiālu izmantošanu savās stundās. Tādējādi skolotāji pilnveido savu profesionalitāti, esot reālā klases situācijā un analizējot savu darbu kopā ar kolēģiem.

Skolu tīklu veido 22 skolas:

A.Upīša Skrīveru vidusskola   
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola  
Brocēnu vidusskola   
Cēsu 2. pamatskola  
Daugavpils pilsētas centra ģimnāzija  
Daugavpils 3. vidusskola  
Druvas vidusskola    
Jelgavas Valsts ģimnāzija   
Kalsnavas pamatskola   
Krustpils pamatskola   
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 
Lizuma vidusskola
Ogres Valsts ģimnāzija
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Smiltenes ģimnāzija
Tukuma 2. pamatskola
Valmieras Valsts ģimnāzija
Vecumnieku vidusskola
Ventspils 1. ģimnāzija
Ventspils 2. pamatskola
Viļānu vidusskola

Inovatīvās pieredzes skola Mārupes vidusskolā – jauns metodiskās sadarbības modelis

2011. gada rudenī Mārupes vidusskolas matemātikas un dabaszinību skolotāji uzsāka darbību projektā „Inovatīvās pieredzes skola”, noslēdzot sadarbības līgumu ar Vecumnieku novada Vecumnieku vidusskolu. Šīs Latvijā ir vienīgais sadarbības modelis, kur projektā darbojas dažādu novadu skolas. Projekta mērķis ir sekmēt reformu ieviešanu dabaszinātņu un matemātikas pasniegšanā. Tas ir turpinājums Eiropas Sociālā fonda projektam „Dabaszinātnes un matemātika”, kas tiek īstenots kopš 2008.gada ar mērķi veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, pilnveidot mācību saturu, sniegt metodisko atbalstu skolotājiem un skolēniem, kā arī nodrošināt profesionālo pilnveidi.

Projekta ietvaros skolēniem Vecumnieku vidusskolā tika organizēta  dabaszinātņu un matemātikas pēcpusdiena "Esi pētnieks!" un vasaras nometne «Profesora Fibiķīma skola». Dabaszinātņu un matemātikas pēcpusdienā mūsu skolas 7., 8., 9. klašu skolēni pārbaudīja kā matemātikas un dabaszinību apguvi var padarīt par ļoti aizraujošu procesu ar dažādu spēļu palīdzību. Vasaras nometnē piedalījās 7. un 8. klašu skolēni. Dalībnieki radošās un interaktīvās nodarbībās pārbaudīja, kā dažādi dabaszinātņu likumi darbojas un ir pielietojami dzīvē. Bērni kopā ar jauno zinātnieci Vitu Zālīti projektēja jaunus kaulu implantus. Kopā ar SIA «Pakāpiens» direktoru Egīlu Reinbergu skolēni pētīja kokus un iepazinās ar to iespējamajiem izmantošanas veidiem. Otrajā dienā skolēniem bija iespēja pārbaudīt, kā dzīvē tiek pielietoti matemātikas likumi. Pēdējā dienā skolēni devās  ekspedīcijā - pārgājienā ar daudzām pieturvietām, lai atrastu lietas, par kurām viņi mācījās iepriekš (Vecumnieku vidusskolas rakstu par vasaras nometni skatīt šeit...).

Skolotājiem mācību gada garumā notika seši semināri – 4 semināri Vecumnieku vidusskolā un 2 Mārupes vidusskolā. Vecumnieku vidusskolā Mārupes vidusskolas skolotāji vēroja un analizēja matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas stundas, kā arī piedalījās nodarbībās par trīsfāžu stundu uzbūvi, dažādu metožu pielietošanu un skolēnu zināšanu vērtēšanu. Šī projekta ietvaros mēs iepazināmies ar līdz šim nedzirdētu un nepiedzīvotu (ļoti pozitīvu) stundas analīzes paņēmienu. Analīzes mērķis nav mēģināt „labot un kritizēt„ redzēto stundu, bet mācīties ieraudzīt stundā notiekošo aktivitāšu daudzveidību. Izsekot, kā katra darbība  virza uz skolēnam sasniedzamo rezultātu. Stundas analīze arī ir svarīgākā mācīšanās forma skolotājiem. Savukārt, Mārupes vidusskolas skolotāji demonstrēja Vecumnieku ciemiņiem stundas semināros savā skolā. Šo stundu vērošanā un analīzē piedalījās arī mūsu skolas citu priekšmetu skolotāji.

Daži citāti no skolotāju semināru izvērtējumiem:
... „Pēc manas vadītās stundas man vairāki mūsu pašu kolēģi teica paldies par noderīgām idejām savam mācību priekšmetam, jo viena lieta ir lasīt par metodi, bet pavisam cita lieta to redzēt stundas laikā” ...
... „Ļoti labi redzams, ko nozīmē komandas darbs, kā ir racionāli sadalīti pienākumi - visi piedalās, bet viens otru netraucē”...
... „Esam ieguvuši personīgus kontaktus un padomdevējus, vai atbalstu nepieciešamības gadījumā”...
... „Man ļoti patika piedalīties un bija aizraujoši mācīties, lai arī mēs neesam viena novada skolas, pārņēma sajūta, ka esam tuvas un draudzīgas skolas”...

Visi skolotāji, kas piedalījās projektā vērtē šo darbību kā pozitīvu un produktīvu. Skolotājiem bija iespēja gūt jaunas idejas darbam, kā arī apstiprinājumu tam, ka es strādāju pareizi, un mani audzēkņi pietiekami kvalitatīvi apgūst macību saturu. Plānojam arī nākošajā mācību gadā turpināt uzsākto sadarbību.

Direktora vietniece izglītības jomā
Andžela Sokolova

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā