SākumsPar skoluVēsture

Vēsture

1904. gada rudenī Rīgas nomalē – Drustu muižas ielā 13 mājskolotāja Sofija Veisa nodibina privātskolu, kurā mācās Bieriņu muižas kalpotāju, amatnieku un zemnieku bērni (kopskaitā 20 skolēni 16m2 lielā telpā).

1910.gada oktobrī privātskola sāk darboties vecās Bieriņu muižas muižkunga mājā.

1911. gada oktobrī barons Rautenfelds izrentē vecās Bieriņu muižas medību pili ar 18 ha zemes Melānijai Šmīdbergai. Un tā skola atrod sev patstāvīgu mājvietu (tagadējo vecās skolas ēku).
Mārupes vidusskolaMārupes vidusskola

1971.gada 1. septembrī durvis ver Mārupes vidusskola.
Mārupes vidusskola

Laiks skrien ātri, un, ticam vai ne – vidusskolai jau gadsimta ceturksnis. 1999.gada novembrī tika uzsākta Mārupes vidusskolas 2.kārtas celtniecība.
Mārupes vidusskolaMārupes vidusskolaMārupes vidusskola

Jau 2000.gada septembrī durvis vēra jaunā skola. Tā tika paplašināta ar vairākiem jauniem kabinetiem – vācu valodas, vēstures, latviešu valodas, matemātikas, ekonomikas, bioloģijas, vizuālās mākslas, mūzikas, datorklase, kā arī aktu zāle un plašas bibliotēkas telpas.
Mārupes vidusskolaMārupes vidusskolaMārupes vidusskola

2008. gada rudenī Mārupes vidusskolā uzsākta jaunās piebūves celtniecība.
Mārupes vidusskolaMārupes vidusskolaMārupes vidusskola
Mārupes vidusskolaMārupes vidusskola

2010.gada vasarā tiek pārveidota centrālā skolas ieeja un izbruģēti skolas iekšpagalmi un celiņi.
Mārupes vidusskolaMārupes vidusskolaMārupes vidusskola
Mārupes vidusskola

Kopš 2012.gada septembra pie Mārupes vidusskolas atvērts Mārupes sporta komplekss, kurā ir lielākā sporta zāle novadā (1300 m²), aerobikas zāle, ģērbtuves, dušas un citas palīgtelpas. Daudzfunkcionālo sporta kompleksu var izmantot gan vidusskolas skolēni, gan iedzīvotāji.

2019.gada 1.septebrī Mārupes vidusskola pārtapa par Mārupes Valsts ģimnāziju.

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā