SākumsPar skoluUzņemšana

Skolēnu uzņemšana

Skolēnu uzņemšana 7.klasēs 2020./2021. mācību gadam

Mārupes Valsts ģimnāzija uzņem skolēnus 7.klasē šādos virzienos:

  • valodu virziens;
  • matemātikas virziens;
  • vispārizglītojošais dizaina un tehnoloģiju virziens.

Skolēni tiek uzņemti konkursa kārtībā uz brīvajām vietām 7.klasēs. Ar uzņemšanas kārtību var iepazīties šeit. Lai pieteiktos mācībām Mārupes Valsts ģimnāzijas 7. klasē, no 01.06.2020. līdz 05.06.2020. ir jāaizpilda pieteikuma forma un uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. jānosūta sekmju izraksts ar vidējiem vērtējumiem par 2019./2020. mācību gadu un liecība. Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēniem sekmju izraksts un liecība nav jāsūta, jo tie ir pieejami.

Papildus informāciju var saņemt, piezvanot direktora vietniecei Andželai Sokolovai (t.26324789).

 
Skolēnu uzņemšana 10.klasēs 2020./2021. mācību gadam
 
Iestājpārbaudījumi mācībām  Mārupes Valsts ģimnāzijas 10.klasē
 
Lai uzsāktu mācības Mārupes Valsts ģimnāzijas 10. klasē ar 01.09.2020., skolas administrācija informē par sekojošu kārtību:
-    Iestājpārbaudījums notiks attālināti 2020. gada 20. maijā plkst. 10:00 Zoom platformā
-    Iestājpārbaudījumu veido divas daļas: situācijas analīze un eseja.
-    sakarā ar valstī esošo situāciju akadēmisko zināšanu pārbaude tiek aizstāta ar trīspusēju vienošanos (izglītības iestāde, skolēns, vecāki) par kvalitatīvu mācību procesa rezultātu - atbilstoši izvēlētajam profilam 10. klasē 1. semestrī profilpriekšmetos vērtējumam jābūt ne zemākam par 6 ballēm, ar mērķi uzlabot rezultātu, sagatavojoties profilpriekšmetu padziļinātai apguvei.
-    Pieteikums iestājpārbaudījumam uz mācībām 10. klasē pretendentiem jāiesniedz elektroniski laika posmā no 11.-15.05.2020. aizpildot pieteikuma formu. Uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ir jānosūta sekmju izraksts par periodu no 01.09.2019. līdz 08.05.2020. no elektroniskās vērtējumu uzskaites sistēmas ar visiem vērtējumiem un redzamiem vidējiem vērtējumiem.
 
Attālinātā iestājpārbaudījuma tehniskās prasības:
-    iestājpārbaudījuma laikā profilam ir skolēna vārds, uzvārds, ieslēgta skaņa un video;
-    ja datorā nav kamera, izglītojamais paralēli pieslēdzas ar viedtālruni, lai nodrošinātu video. Arī viedtālruņa pieslēgumam jābūt skolēna vārdam, uzvārdam;
-    tiešsaistes iestājpārbaudījums tiks ierakstīts, lai nodrošinātu personas apliecināšanu iestājoties MVĢ (ar dalību attālinātajā iestājpārbaudījumā automātiski izglītojamais piekrīt personas datu apstrādei izglītības iestādē);
-    tiešsaistes norises kārtība un saites tiks izsūtīta pēc pieteikšanās beigām 18.05.2020.
 
Mārupes Valsts ģimnāzija ar 2020.gada 1.septembri piedāvās piecus vispārējās vidējās izglītības programmas virzienus:
-    Matemātikas un programmēšanas virziens (sīkāk šeit)
-    Matemātikas, ķīmijas un bioloģijas virziens (sīkāk šeit)
-    Dizaina un tehnoloģiju virziens (sīkāk šeit)
-    Komerczinību virziens (sīkāk šeit)
-    Valodu virziens (sīkāk šeit)
 
Ar pilnu Mārupes Valsts ģimnāzijas iestājpārbaudījumu 10. klasē norises un vērtēšanas kārtību var iepazīties šeit.
 
Gaidām motivētus, enerģiskus un uz izaugsmi orientētus jauniešus!

Skolēnu uzņemšana 1.klasēs 2020./2021.mācību gadam

1.klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska vai elektroniska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30.jūnijam iesniedzis šādus dokumentus:

  • bērna dzimšanas apliecību kopiju, uzrāda (oriģinālu);
  • medicīnisko karti 026/u.

Dokumentu iesniegšana 1. klasē

02.06. no 09:30 līdz 14:00
03.06. no 08:00 līdz 14:00
04.06. no 08:00 līdz 16:00
09.06. no 08:00 līdz 12:00
10.06. no 08:00 līdz 14:00
11.06. no 08:00 līdz 14:00
15.06. no 08:00 līdz 16:00
17.06. no 08:00 līdz 16:00
18.06. no 08:00 līdz 12:00

Var iesniegt nepilnu dokumentu komplektu un medicīnas karti iesneigt augustā.

Projekta "Skola2030" video materiāls vecākiem "Bērnudārznieks dodas uz skolu".

Iesnieguma iesniegšana uzņemšanai norisināsies, sākot ar 15.janvāri pulksten 8.30. Turpmākajās darba dienās līdz marta beigām iesniegumu varēs iesniegt skolas lietvedībā no plkst. 8 līdz 16.

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

Iesniegums tiks pieņemts ar elektronisko parakstu vai arī ar ieskenētu parakstu. Piesakoties elektroniski, aizpildītu iesniegumu nosūta uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Vēršam uzmanību, ka iesniegumu reģistrācija tiks uzsākta 15.janvārī tieši plkst. 8.30.00. Līdz 8.30.00 e-pasts būs neaktīvs!

Ja nav pieejama neviena no minētajām iespējām, iesniegumu uz e-pastu var sūtīt neparakstītu, to parakstot vēlāk, līdz 30.jūnijam, reizē ar dokumentu iesniegšanu skolā.

Mārupes vidusskolā prioritāri tiek uzņemti bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim saskaņā ar zemāk norādīto teritoriju.

Teritorija

Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās uzņemšanas dienas plkst.8.30 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā līdz 31.martam.

Izglītības iestāde 10 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa) rakstiski (elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi) paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.


  1. Lai uzsāktu mācības Mārupes Valsts ģimnāzijas 10. klasē ar 01.09.2020., skolas administrācija informē par sekojošu kārtību:

-        Iestājpārbaudījums notiks attālināti 2020. gada 20. maijā plkst. 10:00 Zoom platformā

 

-        Iestājpārbaudījumu veido divas daļas: situācijas analīze un eseja.

 

-        sakarā ar valstī esošo situāciju akadēmisko zināšanu pārbaude tiek aizstāta ar trīspusēju vienošanos (izglītības iestāde, skolēns, vecāki) par kvalitatīvu mācību procesa rezultātu - atbilstoši izvēlētajam profilam 10. klasē 1. semestrī profilpriekšmetos vērtējumam jābūt ne zemākam par 6 ballēm, ar mērķi uzlabot rezultātu, sagatavojoties profilpriekšmetu padziļinātai apguvei. 

-        Pieteikums iestājpārbaudījumam uz mācībām 10. klasē  pretendentiem jāiesniedz elektroniski laika posmā no 11.-15.05.2020. uz skolas mājas lapā norādīto adresi ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ). Iesniegumam jāpievieno sekmju izraksts. Sekmju izrakstam jābūt no e-klases vai Mykoob sistēmas ar visiem vērtējumiem, kuri ir iegūti laika periodā no 01.09.2019. līdz 08.05.2020. un redzamiem vidējiem vērtējumiem mācību priekšmetā.

 

  1. Attālinātā iestājpārbaudījuma tehniskās prasības:

-        iestājpārbaudījuma laikā profilam ir skolēna vārds, uzvārds, ieslēgta skaņa un video

-        ja datorā nav kamera, izglītojamais paralēli pieslēdzas ar viedtālruni, lai nodrošinātu video. Arī viedtālruņa pieslēgumam jābūt skolēna vārdam, uzvārdam.

-        tiešsaistes iestājpārbaudījums tiks ierakstīts, lai nodrošinātu personas apliecināšanu iestājoties MVĢ (ar dalību attālinātajā iestājpārbaudījumā automātiski izglītojamais piekrīt personas datu apstrādei izglītības iestādē)

-        tiešsaistes norises kārtība un saites tiks izsūtīta pēc pieteikšanās beigām 18.05.2020.

 

3.     Mārupes Valsts ģimnāzija ar 2020.gada 1.septembri piedāvās piecus vispārējās vidējās izglītības programmas virzienus:

-        Matemātikas un programmēšanas virziens ( sīkāk šeit)

-        Matemātikas, ķīmijas un bioloģijas virziens ( sīkāk šeit)

-        Dizaina un tehnoloģiju virziens ( sīkāk šeit)

-        Komerczinību virziens ( sīkāk šeit)

-        Valodu virziens ( sīkāk šeit)

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā