SākumsPar skoluSkolotāji

Mārupes Valsts ģimnāzijas pedagoģiskais personāls

2020./2021. mācību gads

Ģimnāzijas direktors - Jānis Lagzdkalns

Direktora vietniece izglītības jomā - Sanita Zveja

Direktora vietniece izglītības jomā - Andžela Sokolova

Direktora vietniece izglītības jomā - Biruta Sūnaite

Direktora vietniece izglītības jomā - Alla Žurko

Direktora vietniece izglītības jomā - Gundega Ozola

Direktora vietniece izglītības jomā - Liene Bušujeva

Ilze Antonova

skolotājs – palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Agnija Araka

sākumskola, 2.D klases audzinātāja

Inga Aurmane

matemātika, 4.D klases audzinātāja

Ingūna Ādmīdiņa

latviešu valoda un literatūra, 5.B klases audzinātāja

Rūta Barinova

angļu valoda, 7.D klases audzinātāja

Alla Bautre

angļu valoda, krievu valoda, 8.c klases audzinātāja

Rolands Bāliņš

ķīmija, bioloģija, 11.D klases audzinātājs

Ieva Bārdiņa

sākumskola, 3.D klases audzinātāja

Maruta Bērziņa

sākumskola, 1.A klases audzinātāja

Laura Bicāne

angļu valoda

Augusts Blekte

sports, 5.E klases audzinātājs

Liene Bušujeva

dabaszinības

Inga Cirse

mūzika, 6.B klases audzinātāja, koru un ansambļa vadītāja

Līna Daugule-Rimša

tautas deju kolektīva “Mardadzīši” vadītāja

Edīte Dāvidsone

matemātika, 6.C klases audzinātāja

Gundega Dzene

matemātika, vācu valoda

Anita Eiduka

krievu valoda

Inga Ezera

angļu valoda

Inese Freimane

matemātika, 10.B klases audzinātāja

Inese Gaša

matemātika, dabaszinības, 4.C klases audzinātāja

Iveta Godiņa

kristīgā mācība

Ieva Griķe

angļu valoda

Ingūna Grīnerte

angļu valoda, 11.C klases audzinātāja

Rinalds Gulbis

vēsture, sociālās zinības

Jolanta Hanzovska

logopēde

Solveiga Igaune

ģeogrāfija, 7.A2 klases audzinātāja

Ilze Inapša

mūzika, koncertmeistare

Nadežda Jērāne-Pisareva

bioloģija, dabaszinības, veselība mācība, sports

Sintija Jurdža

sākumskola, 2.C klases audzinātāja

Anita Kalniete

vēsture, sociālās zinības, 8.B klases audzinātāja

Sintija Kalniņa

spāņu valoda, franču valoda

Dagnija Kalvāne

angļu valoda, 9.C klases audzinātāja

Zane Kālberga

angļu valoda, 12.D klases audzinātāja

Mārtiņš Klegeris

fizika

Annija Krama

matemātika

Agnese Kramēna

datorika, bioloģija

Linda Kovaļevska

ķīmija, bioloģija, 5.B klases audzinātāja

Sarmīte Kukle

latviešu valoda un literatūra, 10.D klases audzinātāja

Sandra Kuļikovska

sports, mūsdienu deju kolektīva vadītāja

Ilze Kupča

bioloģija, 7.A2 klases audzinātāja

Līva Labarēviča

sākumskola, 1.C klases audzinātāja

Līga Lagzdkalne

ekonomika, komerczinības, 12.C klases audzinātāja

Liena Lazda

sākumskola, 1.D klases audzinātāja

Inga Linde

matemātika, 7.A1 klases audzinātāja

Evija Linga

bibliotēkas vadītāja

Līga Lisnere

latviešu valoda un literatūra, 5.A klases audzinātāja

Ingrīda Ļaudama

angļu valoda, vācu valoda

Gatis Maķevics

tehnoloģijas un dizains, 7.B klases audzinātājs

Linda Meiersone

speciālais pedagogs, logopēde

Evija Milzarāja

mūzika, 6.A klases audzinātāja, koru un ansambļa vadītāja

Tatjana Miroļubova

spāņu valoda, krievu valoda

Daiga Neilande

skolotājs – palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Vineta Oškalne

psiholoģe

Gundega Ozola

matemātika, 8.A2 klases audzinātāja

Lilita Pastuhova

matemātika, 9.A klases audzinātāja

Kristīne Pavilove

sākumskola, 3.B klases audzinātāja

Ingrīda Petrovska

sākumskola, 3.A klases audzinātāja

Gunta Potaša

latviešu valoda un literatūra, 5.C klases audzinātāja

Indra Puķe

vizuālā māksla

Rasma Riherte

angļu valoda, 5.D klases audzinātāja

Māris Riherts

sports, 4.B klases audzinātājs

Baiba Rimša

sociālais pedagogs

Violeta Rītīņa

krievu valoda

Vineta Rozīte

vācu valoda, 9.D klases audzinātāja

Andra Rožukalne

sākumskola, 2.B klases audzinātāja

Dace Rumpe

tehnoloģijas un dizains

Ilze Rūtenberga

pedagogs-karjeras konsultants, 10.B klases audzinātāja

Diāna Skudra

latviešu valoda un literatūra

Liāna Skudra

sākumskola, 2.A klases audzinātāja

Andžela Sokolova

zinātniski pētnieciskie darbi

Elīna Spolīte

ģeogrāfija, dabaszinības, 6.D klases audzinātāja

Inita Stāmure

latviešu valoda un literatūra, 11.B klases audzinātāja

Ruta Straume

psiholoģija

Biruta Sūnaite

krievu valoda

Ņina Svjastina

krievu valoda

Modris Šāvējs

fizika, 12.B klases audzinātājs

Liene Šteina

angļu valoda, 8.D klases audzinātāja

Dina Švīpiņa

latviešu valoda un literatūra, 8.A1 klases audzinātāja

Inese Timofejeva

datorika

Jeļena Torčinova

psiholoģe

Valdis Troņenkovs

šaha pulciņa vadītājs

Judīte Ukavica

sākumskola, 3.C klases audzinātāja

Solvita Upīte

latviešu valoda un literatūra, 8.E klases audzinātāja

Inese Vanaga

krievu valoda

Janīna Vanaga

sākumskola, 1.B klases audzinātāja, teātra pulciņa vadītāja

Edgars Vanags

sports, 4.B klases audzinātājs

Agnese Vaškūna

angļu valoda, 10.A klases audzinātāja

Ritma Veļķere

vēsture, 12.A klases audzinātāja

Linda Vicinska

mūzika, kora vadītāja

Iveta Vilde

datorika, vizuālā māksla, kulturoloģija, tehnoloģijas un dizains, 4.A klases audzinātāja

Jānis Vilkaušs

sports

Elita Voiciša

sākumskola, 1.E klases audzinātāja

Ilze Zalāne

matemātika

Aija Zandere

bibliotekāre

Sergejs Zembkovskis

datorika, programmēšana, 11.A klases audzinātājs

Diāna Zemīte

psiholoģe

Māra Zilaisgaile

angļu valoda, 9.B klases audzinātāja

Baiba Zvaune

vizuālā māksla

Sanita Zveja

angļu valoda

Alla Žurko

8.D klases audzinātāja

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā