SākumsPar skoluDokumentiAktualitātesSvinīgi sveic olimpiāžu un konkursu uzvarētājus un labiniekus

Svinīgi sveic olimpiāžu un konkursu uzvarētājus un labiniekus

labinieku sveiksana 2018 042
Konkursa "Sacenties pats ar sevi!" finālisti

Ar labi padarītu darba sajūtu 31.maijā vakarā Mārupes novada Kultūras namā pulcējās viena daļa Mārupes vidusskolas kuplās saimes, kur notika Mārupes vidusskolas skolēnu mācību laureātu un viņu skolotāju godināšana. Ja liecībā ir tikai vērtējumi no 8 līdz 10 ballēm, tad lepni un godpilni skan: “Esmu teicamnieks!” Skolas direktors Jānis Lagzdkalns par izciliem sasniegumiem ikdienas mācību darbā un slavējamu attieksmi 105 skolēniem no 4.-12.klasei pasniedza zelta liecības un piemiņas medaļas. Plašu pasākuma foto galeriju var apskatīties šeit.

82 skolēni mācību gada laikā no dažādām valsts un Pierīgas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem un skatēm atgriezās ar priekpilnu ziņu: “Es to paveicu!”.

Vairāki mūsu skolas skolēni no valsts olimpiādēm ir atgriezušies ar labiem panākumiem: Anna Indričāne (12.b klase) latviešu valodas valsts 44.olimpiādē ieguva 3. vietu (skolotāja Dina Švīpiņa).

labinieku sveiksana 2018 007
Latviešu valodas skolotāja Dina Švīpiņa (pa kreisi) un Valsts olimpiādes medaļniece Anna Indričāne

Elizabetei Citskovskai (9.a klase) 3.vieta un Signei Liepiņai (9.d klase) Atzinība vēstures valsts 24. olimpiādē (skolotāja Ritma Veļķere).

labinieku sveiksana 2018 008
Vēstures skolotāja Ritma Veļķere (pa kreisi) un Valsts olimpiādes laureāte Elizabete Citskovska

Ar godalgotām vietām no Latvijas 45.atklātās matemātikas olimpiādes atgriezās Emīlija Paliepa un Georgs Harlapenkovs no 5.e klases, Aleksandrs Vjaters no 6.c klases un Rūdofs Guntis Gūtmanis no 6.b klases (skolotājas Inga Linde, Gundega Ozola un Lilita Pastuhova). 4.a klases skolnieks Stefans Birznieks (skolotāja Zane Barka) LU Fizikas un matemātikas fakultātes A.Liepas neklātienes matemātikas skolas konkursā “Tik? vai Cik?” ieguva 3. vietu.

labinieku sveiksana 2018 010
Matemātikas skolotāja Inga Linde (no labās) un Latvijas atklātās olimpiādes laureāti Emīlija Paliepa un Georgs Harlapenkovs

labinieku sveiksana 2018 011
Matemātikas skolotāja Gundega Ozola un Latvijas atklātās olimpiādes laureāts Aleksandrs Vjaters

labinieku sveiksana 2018 012
Matemātikas skolotāja Lilita Pastuhova un Latvijas atklātās olimpiādes laureāts Rūdolfs Guntis Gūtmanis

Trīs mūsu skolas skolnieki Meridian International School MMC matemātikas konkursā starp 1000 dalībniekiem iekļuva pirmajā desmitniekā: Katrīna Štokmane (3.a klase, skolotāja Liāna Skudra), Alise Alisha Pudane (4.b klase, skolotāja Kristīne Pavilone) un Katrīna Krieva (5.a klase, skolotāja Līna Greidāne).

9.d klases skolnieks Erik Kirch Atklātajā vācu valodas olimpiādē ieguva 2.vietu (skolotāja Vineta Rozīte).

11.c klases skolniece Anete Apsīte piedalījās Rīgas un Rīgas reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kur ieguva Atzinību un rekomendāciju piedalīties valsts konferencē (skolotāja Ruta Straume).

Mākslas skolotājas Indra Puķe un Baiba Zvaune savus talantīgos skolēnus ir sagatavojušas veiksmīgai dalībai XVII Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” un VISC Vides objektu un mākslas darbu konkursā “Visa Dieva radībiņa saulē līgojās”: Terēzei Citskovskai (4.a klase) sudraba medaļa un atzinība, 1.pakāpe Sintijai Jansonei un Anetei Luriņai no 5.d klases, 2.pakāpe un atzinība - Keitai Kovaļevskai, Gabrielai Kristiānai Pušpurei, Gabrielai Fransuāzai Jansonei no 6.c klases un 3.pakāpe Līnai Raitai, Martai Grīnhofai no 2.b klases. Bet Alise Čiževska no 4.a klases kļuva par Laureāti 46.Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice 2018” Latvijas kārtā.

labinieku sveiksana 2018 035
Mākslas skolotājas Indra Puķe un Baiba Zvaune ar mākslas konkursu uzvarētājiem

5.a klases meitenes Rūta Marija Rāzna un Alise Noela Patmalniece un 12.a klases skolniece Ilze Barone ieguvušas godalgotas vietas R. Mūkam veltītajā Latvijas skolēnu jaunrades konkursā (skolotājas Līga Lisnere un Ingūna Ādmīdiņa), bet 9.a klase skolniece Daniela Rihtere un 12.b klases skolniece Marta Nikola Zīle ieguvušas atzinību R.Blaumaņa literārās prēmijas 13.konkursā (skolotājas Ingūna Ādmīdiņa un Dina Švīpiņa).

labinieku sveiksana 2018 013
Vēstures skolotāja Anita Kalniete un 12.b klases skolniece Marta Nikola Zīle

Astoņi 2.klašu skolēni no Pierīgas novadu sākumskolas olimpiādes “Prāta banka” atgriezās iegūto 1.vietu (skolotājas Elita Voiciša un Gunta Potaša).

10 brīnišķīgas meitenes ar skanīgām balsīm, kuras skolotāja Inga Cirse ir apvienojusi ansamblī “Mozaīka”, šogad sasniegušas augstāko pakāpi gan Pierīgā, gan Zemgales zonas vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2018”. Arī 2.-5. klašu ansamblis skolotājas Evijas Milzarājas vadībā ir ieguvis šajā konkursā 1.vietu.

labinieku sveiksana 2018 002
Mūzikas skolotāja Inga Cirse un vokālais ansamblis "Mozaīka"

4.c klase ar klases audzinātāju Ingridu Petrovsku un sporta skolotāju Māri Rihertu projektā “Sporto visas klase” šogad ieguvuši 1.vietu un Ceļojošo kausu.

labinieku sveiksana 2018 004
Sporta skolotājs Māris Riherts un 4.c klases audzinātāja Ingrida Petrovska

Deju skolotāja Līna Daugule-Rimša sava tautiskā deju kolektīva “Mārdadzīši” dejotājus raitā deju solī ir aizvadījusi līdz 1.pakāpei Pierīgas novadu apvienības tautisko deju kolektīvu skatē. Arī mūsdienu deju kolektīva meitenes kopā ar skolotāju Sandru Kuļikovsku dažādos Pierīgas un valsts mēroga deju konkursos un čempionātos ir ieguvušas 1., 2. un 3.pakāpes diplomus.

labinieku sveiksana 2018 005
Deju skolotāja Līna Daugule-Rimša

4.c klases skolēni savā sociālo zinību projektā piešķīra nomināciju “Mūsu skolas lepnums” 12.a klases skolniecei Ilzei Baronei par izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Ilze šo titulu ir godam nopelnījusi, jo mācību gada laikā ar labiem rezultātiem ir piedalījusies 10 dažāda mēroga olimpiādēs un radošo darbu konkursos matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ekonomikā, latviešu un vācu valodā.

labinieku sveiksana 2018 006
Matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs (no kreisās), vācu valodas skolotāja Vineta Rozīte, "Mūsu skolas lepnums" titula ieguvēja Ilze Barone, latviešu valodas skolotāja Ingūna Ādmīdiņa, ekonomikas un komerczinību skolotāja Līga Lagzdkalne, ķīmijas skolotāja Linda Kovaļevska, dabaszinību un bioloģijas skolotājs Oskars Brikšis un fizikas skolotājs Modris Šāvējs

Mūsu skolā jau septīto reizi notika skolēnu konkurss „Sacenties pats ar sevi!”, kur dalībnieki nesacenšas viens ar otru, bet katrs mācību gada sākumā izvirza sev mērķus, ko mācību gada laikā vēlas īstenot. Desmit konkursa dalībnieki saņēma nominācijas Laureāts un Finālists un piemiņas balvas. Konkursa īpašo balvu saņēma 9.c klases skolniece Madara Broka, kura veiksmīgi piedalījās konkursā jau no 5.klases.

Ir jābūt lielai gribai un stipram raksturam, lai sacenstos pats ar sevi, lai pamudinātu sevi strādāt labāk, izdarīt vairāk, kārtīgāk un visu izdarītu laikā un līdz galam, un vēl gūt no tā visa prieku.

Ar labi padarītu darba sajūtu vēlam visiem skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem jauku vasaras brīvlaiku, lai 1.septembrī kopā sāktu jauno mācību gadu, izvirzītu un sasniegtu mācību un izaugsmes mērķus!

Mārupes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Biruta Sūnaite

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā