SākumsKarjeraMetodiskie materiāli klašu audzinātājiem

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

METODISKIE MATERIĀLI KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Euroguidance “Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem.

Materiāli paredzēti klašu audzinātājiem un skolu karjeras speciālistiem. Materiāli izmantojami darbam ar tēmām “Kā iepazīt sevi”un “Kā intervēt darba devēju”. Materiālu paketē ietilpst prezentācija, paskaidrojošais materiāls skolotājam un izdales materiāli dalībniekiem. Katrā tēmā sagatavoti atsevišķi materiāli darbam ar 5.-7., 8.-9., 10.-12.klases skolēniem un vecākiem. Materiālus var lejuplādēt šeit:

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali

Skolas bibliotēkā iekārtots Karjeras izglītības stends, kurā apkopota aktuāla informācija par mācību iestādēm Latvijā, studiju iespējām ārzemēs, karjeras izglītības grāmatas, informatīvie materiāli, DVD.

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā