SākumsKarjeraAktualitātes

Individuālās karjeras konsultācijas

karjeraizgl-t-ba

Mārupes vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

AUGSTSKOLAS

21. marts plkst. 11:00. Pieejams tiešraides ieraksts! Skat.info

Sākot ar 30. martu. Tiešsaistes pasākumu plāns LU fakultātēs un filiālēs - skat.info

2. aprīlis plkst. 16:00 - 17:00 Skat.info

6. aprīlis plkst. 16:00 (maģistra programmās) Skat.info

23. aprīlis plkst. 17:00 Skat.info

 

KOLEDŽAS

2. aprīlis plkst. 18:30 Skat.info

 

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā