Izglītības projekts DO.RE.MAT

DorematMatemātikas apguve mūzikas valodā. Valsts izglītības satura centrs ir uzsācis darbu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses projektā DOREMAT (Decrease Obstacles RElated to MAthematics Teaching-Nr.2012-1-IT1-LEO05-02810) par mūzikas metodoloģijas izmantošanu matemātikas mācīšanā. Šajā projektā no Mārupes vidusskolas piedalās 8.-9.klašu matemātikas skolotāja Zanda Romanovska un mūzikas skolotāja Inga Cirse.

Projekta norises laiks: no 2012.gada 1.oktobra līdz 2014. gada 30.septembrim. Projektā piedalās partneri no Latvijas (VISC), Itālijas un Grieķijas. Projekta laikā Latvijas, Itālijas skolās un Atēnu universitātē tiks aprobēta Boloņas izglītības un sociālā atbalsta centra ENFAP Emilia Romagna un Boloņas universitātes izstrādātā matemātikas - mūzikas mācību metodoloģija.
Vairāku gadu pieredze Itālijas skolās liecina par to, ka izstrādātā matemātikas-mūzikas metodoloģija palīdz veidot skolēnos motivāciju mācīties matemātiku un padara priekšmeta apguvi interesantāku un saistošāku tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Pedagogi un pētnieki ir secinājuši, ka universālā mūzikas valoda palīdz apgūt ne tikai sarežģītus matemātikas vienādojumus, bet arī veicina skolēnu starpkultūru, sociālo un pilsonisko kompetenču pilnveidi.
3.–4.decembrī Boloņā notika projekta DOREMAT partneru pirmā sanāksme, kurā tuvāk iepazinās iesaistīto organizāciju pārstāvji, tika apspriests projekta darba plāns un turpmākie uzdevumi, kā arī norisinājās diskusija un dalīšanās pieredzē par matemātikas-mūzikas metodoloģijas izmantošanu mācību procesā.