Aktualitātes par e-klasi 2011./2012.m.g.

e-klaseŠajā mācību gadā e-klases žurnāls tiek ieviests visās Mārupes vidusskolas klasēs. Par e-klases pieslēguma komplektiem vecākiem un vairāk par e-klasi lasiet tīmekļa vietnē www.eklase.lv

 

2005. gada sākumā SIA DEAC izveidoja projektu E-klase ar mērķi atvieglot skolotājiem darbu, gatavojot dažādas atskaites, informēt vecākus par skolēna mācību gaitām, kā arī piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes.

Projekts E-klase lietotāju vidū pierādījis sevi kā neaizstājamu palīgu mācību procesā. Nepārtraukti tiek ieviesti jauni papildinājumi, uzklausot lietotāju ierosinājumus, priekšlikumus un prasības. E-klase ir lielākā skolvadības sistēma Latvijā ar visplašāko skolu tīklu, nodrošinot ar projekta pakalpojumiem 15 000 skolotāju un 150 000 ģimeņu visā Latvijā.

Ja Tev ir jautājumi par reģistrēšanos vai pieslēgšanos skolvadības sistēmai E-klase, Ģimenes komplektu, parolēm vai jebko citu, sazinies ar mums, izmantojot šo
saziņas formu.