Skolēnu uzņemšana 2012./2013. mācību gada 1.klasē

Skolēnu uzņemšana 1. klasēPieteikumu reģistrēšana skolas lietvedībā notiek sākot ar 2012.gada 16.janvāri.

 

Reģistrējot:
1. Iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu)
2. Vecāku iesniegumu (skatīt šeit...)