Apsveikums Valsts svētkos

Mārupes valsts ģinmnāzijas administrācija