Koncertlekcija - Dziesmotā revolūcija...

2

      

Valsts svētku gaidās 5.c, 7.a1, 7.a2 un 7.b klases paviesojās vēsturiskos notikumos, kas risinājušies vairākus desmitus gadu atpakaļ. Ar Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” starpniecību skolēni noklausījās koncertlekciju “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija.” Lekcijā vēsturiskais stāstījums mijās ar patriotiskam dziesmām, kuras tajā laikā uzrunāja tautu un ir populāras vēl joprojām.

Dažas atsauksmes:

“Man patika, ka pa vidu dziesmām stāstīja par Latvijas vēsturi”;

“Man patika, ka bija krustvārdu mīkla, lai pievērstu uzmanību svarīgākajam”;

“Man patika vēsturiskie fotoattēli”;

“Dzirdēju faktus, kurus vēl nezināju”

“Patika ļoti veiksmīgs mūzikas un stāstījuma salikums”, utt.

Skolēni iepazinās ar atmodas laika dziesmām, kas savijās ar stāstu par Latvijas vēstures notikumiem: Trešo atmodu – dziesmoto revolūciju un Latvijas neatkarības atgūšanu. Koncertlekcija vairoja skolēnu zināšanas par to, kā notika Latvijas neatkarības atgūšana un palīdzēja iepazīt mūzikas klātbūtni vēsturiskos notikumos. 

Tā mēs esam kļuvuši par vienu mirkli tuvāki savai Latvijai un tās vēsturei!

 

7.a klase un audzinātāja Inga Linde un 5.c klases audzinātāja Gunta Potaša