Mārupes Valsts ģimnāzijas vidusskolēniem augsti godalgotas vietas 45.Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē

zpd laureati

 

Vairāk kā 500 jauno zinātnieku no visas Latvijas 2021. gada 31. martā piedalījās 45.Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, speciāli izveidotā tiešsaistes platformā prezentējot savu izstrādāto zinātniskās pētniecības darbu digitālos plakātus. Mūsu ģimnāzijas puiši ieguva augsti godalgotas vietas:

11.c klases skolnieks Jēkabs Toniņš - 1.pakāpes diplomu par ZPD dabaszinātnēs “Visbiežāk sastopamās traumas basketbolā 16-19 gadus vecu jauniešu vidū un pirms treniņu/spēļu iesildīšanās programmas izstrāde šo traumu profilaksei” (darba vadītāja I.Grīnerte).

11.a klases skolnieks Kristaps Cirsis un 11.c klases skolnieks Edgars Puriņš-Raisks - 2.pakāpes diplomu un speciālbalvu - tiesības tikt uzņemtiem ārpus konkursa STEM jomas RTU fakultātes pamatstudiju programmā par ZPD fizikas nozarē “Automašīnas riepu gaisa spiediena ietekme uz degvielas patēriņu” (darba vadītājs M.Šāvējs).

Lūk, kādi komentāri un atziņas ir pašiem jauniešiem un viņu darba vadītājiem:

Jēkabs: “Šī man bija patiesi jauna un interesanta pieredze. Sākotnēji domāju, ka ZPD izveide ir ļoti sarežģīts process, taču izvēlējos pareizu un sev parocīgu tēmu, kā rezultātā viss notika raiti, un es ieguvu augstu rezultātu. Milzīgs paldies jāsaka manai darba vadītājai Ingūnai Grīnertei, kas saskatīja potenciālu manā darbā un palīdzēja ZPD izveidē!”

Kristaps un Edgars: “Mēs izvēlējāmies tēmu, kas mums abiem interesēja un bija aktuāla, tāpēc arī mums nezuda motivācija veidot darbu pēc iespējas kvalitatīvāku un meklēt jaunas iespējas, kā to uzlabot. Mūsu atziņas:

- darba plānošana un aktīva komunikācija ar vadītāju ir svarīga veiksmīga darba sastāvdaļa,

- darbs ar vienkāršu pētāmo problēmu, bet labi izstrādāts un prezentēts, var gūt labus panākumus,

- labas uzstāšanās prasmes, tādas kā stāja, runa, pārliecinātība, ir ļoti svarīgas augsta vērtējuma iegūšanai,

- labs darbs, bet kuru autors nepārzina un nespēj aizstāvēt, ir slikts darbs!

Mūsu ieteikumi nākamā gada ZPD rakstītājiem - pirms darba sākšanas kārtīgi apdomāt pētāmo problēmu un tās aktualitāti, kā sniegt savu ieguldījumu problēmas risināšanā, noskaidrot citu cilvēku viedokli par to. Darba gaitu pētījumam plānot laicīgi, labi sagatavoties darba aizstāvēšanai un prast “iziet no situācijas” nestandarta jautājumos. Izrādīt iniciatīvu, meklēt iespējas, lai iepazītu jaunus cilvēkus darba izstrādes laikā. Cilvēki ir atsaucīgi, ja pats ieguldi darbu un izrādi interesi!”

Skolotāja Ingūna Grīnerte:

“Jau uzzinot, ka Jēkaba darbs reģionālajā konferencē ir izvirzīts uz valsts konferenci, biju ļoti patīkami pārsteigta, taču ziņa par 1.pakāpes iegūšanu valsts mērogā pārspēja visas cerības! Atzīšos, ka vadīt šo ZPD man bija gan ļoti interesanti un patīkami, gan tas arī bija liels izaicinājums, jo ZPD vadīju pirmo reizi. Kā ieteikumu visiem ZPD rakstītājiem noteikti varu minēt, ka ir ļoti būtiski izvēlēties sev interesējošu darba tēmu. Strādājot kopā ar Jēkabu, viņa interese par tēmu noteikti ļoti palīdzēja un bija jūtama visā darba izstrādes gaitā. Vēl ļoti patīkama ir apziņa, ka izstrādātajam darbam ir reāls pielietojums un tas var būt noderīgs arī citiem.”

Skolotājs Modris Šāvējs:

"Kristaps un Edgars pirms vairāk kā gada ļoti motivēti vērsās pie manis veikt pētījumu par automašīnām. Pirmajā “prāta vētrā” ātri nonācām pie kopsaucēja - tēmai jābūt aktuālai un metodiski gana precīzi izstrādājamai, bez sarežģītiem eksperimentiem. Kā katalizators nostrādāja skolas vecāku aptauja, kurā trešdaļa no 300+ respondentiem apgalvoja, ka pēc sezonālās riepu maiņas spiedienu tajās nepārbauda līdz nākamajai riepu maiņai. Aizdomāsimies - cik degvielas aiziet zudumā, braucot ar samazinātu riepu spiedienu visas Latvijas mērogā?!

Puiši bija izcils tandēms, visu darbu izstrādājām efektīvā sadarbībā un lieliskā komunikācijā, kas ir rezultējusies gandarījumā par paveikto!"

Rakstu sagatavoja: Ilze Rūtenberga, Mārupes Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante