1. un 2. klases muzikālais ceļojums “Pasaka par Sprīdīti”

Marts un aprīlis Mārupes Valts ģimnāzijā iezīmējušies kā muzikālie mēneši. Pateicoties kultūrizglītības programmai “Latvijas Skolas soma”, arī mūsu ģimnāzijas skolēniem bija tā iespēja iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm. Izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādejādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Koncertlekciju “Pasaka par Sprīdīti” noskatījās Mārupes Valsts ģimnāzijas 1. un 2. klašu grupas. Šī koncertlekcija veidota kā atraktīvs, muzikāli izglītojošs uzvedums, kuru klausītājiem mūzikas valodā stāsta dziedātāja Rūta Dūduma, komponists Jānis Ķirsis un akordeonists Marko Ojala. Aizraujošais, muzikālais ceļojums apkārt pasaulei, skolēnus rosināja domāt par mūzikas plašo lidojumu pāri robežām, sasaistot to ar savu personīgo pieredzi, atceroties kādu no ģimenes ceļojumiem vai pat atmiņas par tikšanos ar kādu no koncertlekcijā redzētajiem māksliniekiem. Koncertlekcijā skanēja dziesmas dažādās valodās kā somu, ukraiņu u.c.. Koncertlekcijas veidotāji ļoti prasmīgi savijuši Latviešu komponistu dziesmas kopā ar ārzemju skaņdarbiem, kas skolēnos raisīja ļoti pozitīvas emocijas, proti, daudzi izteica savas emocijas kustībās, piemēram, dejojot līdzi. Ieskats skolēnu rakstītajā pēc nodarbības noskatīšanās:
- Man ļoti patika, ka varējām aizceļot uz dažādām valstīm;
- Mūzika ir tik krāsaina un katrai tautai citādāka;
- Iepazinu jaunu instrumentu - akordeonu, ko nebiju līdz šim redzējusi, tas ir tik skanīgs
un liels
- Nodarbība bija interesanta, uzzināju, ka ar paštaisītu lidmašīnu latvietis ir aizbraucis
uz Gambiju;
- Abi mūziķi skaisti dziedāja, ļoti patika dziesma par sunīti Pifu, jo man arī tā grāmata
ir mājās;
- Latvija ir skaista, tā ir mana zeme, un es te vienmēr dzīvošu, bet arī paceļošu uz citām
valstīm;
- Es mīlu savu ģimeni, Latviju. Mums arī ir labi dziedātāji.

Rakstu sagatavoja mūzikas skolotājas Ilze Inapša un Inga Cirse