SākumsAktualitātesAdaptācijas un Sporta dienas

Adaptācijas un Sporta dienas

dsc 0786

Šogad adaptējas pilnīgi visas klases un veselas trīs dienas, jo apstākļi ir īpaši. Skolēni nav bijuši skolā gandrīz pusgadu, un atgriešanās nav ierastajā skolas ikdienā. COVID joprojām ir klātesošs, un mums visiem tas jāuztver nopietni, lai vienā jaukā dienā atkal nenāktos doties attālinātajās mācībās. Lai tā nenotiktu, ir daudz ierobežojumu un jaunu noteikumu, par ko pārliecinājās skolēni, vecāki un skolotāji jau 1.septembrī. Tā kā jaunā kārtība ir jāiedzīvina, nepietiek skolēniem vienreiz visus jaunos noteikumus izstāstīt un cerēt, ka tālāk viss notiks pats no sevis. Tāpēc vairākas dienas tiek veltītas tam, lai ikviens jauno distancēšanās un sevis pasargāšanas kārtību izprastu, pieņemtu un ievērotu. Klašu audzinātāji stāsta un skaidro, un praksē izmēģina jauno, neierasto skolas ikdienu. Galu galā no tā vistiešākajā veidā ir atkarīga mūsu tuvākā nākotne – turpināsim mācīties skolā vai ātri vien atgriezīsimies 12.marta pozījās. To negribam!!!

Tomēr tanī pat laikā negribas skolas ikdienu pakļaut tikai COVID. Lai iespēju robežās saglabātu gadiem piekoptās tradīcijas, arī šogad 2.septembrī neizpalika tradicionālā Sporta diena. Vai ir vēl labāks veids, kā pēc ilga pārtraukuma visiem klasesbiedriem būt kopā svaigā gaisā aktīvās un atraktīvās nodarbībās? Šoreiz gan tikai 2.-6.klases paspēja izkustēties sporta laukumā, jo, ievērojot visus distancēšanās un dezinfekcijas noteikumus, darba diena bija par īsu, lai visi 1411 skolēni, kas sadalījušies 51 klašu komplektā vismaz vienu mācību stundu baudītu sportiskās aktivitātes.

            Stāvot uz jaunā mācību gada sliekšņa, novēlēsim katrs pats sev un viens otram spēju būt atbildīgiem, lai mācības klātienē nenāktos pārtraukt. Lai kaut nedaudz mazinātu skolas piepildījumu, 8.,9.klases un 11.,12.klases savstarpēji mainoties pagaidām klātienē mācīsies katru otro nedēļu. Tomēr ļoti ceram, ka viņiem neviena klase nepiepulcēsies, bet gluži pretēji - pārskatāmā nākotnē attālinātās mācības varēsim atstāt pagātnei.

            Lai mums visiem izturība, pacietība un iecietība vienam pret otru! Veiksmīgu 2020./2021.mācību gadu!

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā