SākumsAktualitātesKarjeras attīstības atbalsta pasākumi Mārupes Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Mārupes Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā

Karjeras-atbalsts

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019./2020. mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzijā tika organizēti dažādi KAA pasākumi: 8.-9.klašu skolēni piedalījās personīgās izaugsmes trenera Kristapa Kravaļa vadītā nodarbībā “Veiksmīgi pamati turpmākajam karjeras ceļam”, 11.-12.kl. skolēniem bija noorganizēta Daces Briedes-Zālītes vadīta nodarbība “Mana nākotnes profesija”, kuras pamatā ir metodika “Nākotnes profesijas izvēle saskaņā ar personības tipu pēc DISC testa”, sākumskolas skolēni ar lielu interesi darbojās Jolantas Priedes vadītā interaktīvā nodarbībā “Tīģerēna karjera”. Iespēju apmeklēt ikgadējo izglītības izstādi “Skola 2020” Ķīpsalā aktīvi izmantoja 10.-12.klašu skolēni.

Attālināto mācību laikā no 16.marta līdz 31.maijam skolēni un viņu vecāki regulāri tika informēti par atvērto durvju dienām augstākās un vidējās profesionālās izglītības iestādēs, skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē, nosūtīti skaidrojoši materiāli par vidusskolas izvēļu virzieniem un organizētas zoom nodarbības. Visa mācību gada garumā interesenti saņēma individuālās karjeras konsultācijas gan klātienē, gan attālināti, ko aktīvi izmantoja topošie absolventi. Lai viņiem veiksmīgs jaunais starts!

Ilze Rūtenberga un Elita Lecko, pedagogi – karjeras konsultanti

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā