SākumsAktualitātes18.maijā notiks iestājpārbaudījumi mācībām Mārupes Valsts ģimnāzijas 10.klasē

18.maijā notiks iestājpārbaudījumi mācībām Mārupes Valsts ģimnāzijas 10.klasē

DSC 0674

Mārupes vidusskola ar 2019. gada 1. septembri ieguvusi tiesības saukties par Mārupes Valsts ģimnāziju. Lai uzsāktu mācības 10. klasē ar 01.09.2019., skolas administrācija informē par sekojošu kārtību:

  • Iestājpārbaudījums notiks 2019. gada 18. maijā plkst.10:00.
  • Iestājpārbaudījumu veido trīs daļas: situācijas analīze, eseja un akadēmisko zināšanu pārbaudes uzdevumi  par pamatskolas posmā apgūto mācību saturu.
  • No akadēmisko zināšanu pārbaudes uzdevumiem atbrīvoti skolēni, kuriem vidējie vērtējumi visos mācību priekšmetos ir 7-10 balles (izņemot sportu, mūziku, vizuālo mākslu un mājturību).
  • Pieteikums iestājpārbaudījumam uz mācībām 10. klasē  pretendentiem jāiesniedz elektroniski laika posmā no 13.-16.05.2019. uz skolas mājas lapā norādīto adresi. Pieteikumam jāpievieno sekmju izraksts. Sekmju izrakstam jābūt no e-klases vai Mykoob sistēmas ar visiem vērtējumiem, kuri ir iegūti laika periodā no 01.09.2018. līdz 12.05.2019.

Mārupes Valsts ģimnāzija ar 2019.gada 1.septembri piedāvās četras vispārējās vidējās izglītības programmas.

Vispārizglītojoša matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

matematikas virziens datiPalielinātais matemātikas stundu skaits ļauj apgūt padziļināto saturu, veicot pētījumus, grupu darbus, skolēniem pašiem atklājot un pierādot jaunas atziņas. Pabeidzot šo klasi, skolēni prot augstākās matemātikas elementus: atvasinājumus, integrāļus, robežās un citus, kas atvieglo ceļu uz prestižām augstskolām. Matemātikas virziena klases skolēni apgūst programmēšanu un rasēšanu. Mācības šajā klasē vairo pārliecību par saviem spēkiem, neatlaidību, virzību uz izcilību, kā arī attīsta kritisko domāšanu un kompleksu problēmu risināšanas prasmes. Tās visas ir darba devēju augsti novērtētas prasmes un īpašības.

Vispārizglītojoša programma ar padziļinātu ekonomikas un komerczinību apguvi

komerczinibu virziensKomerczinību klašu skolēni līdztekus vispār-izglītojošajiem priekšmetiem apgūst mācību priekšmetu – komerczinības, kurā iekļauti komercdarbības, grāmatvedības, tirgzinību, vadzinību un lietišķās etiķetes pamati. Skolēniem ir iespēja teorētiskās zināšanas saistīt ar praktisko darbību – veidot mācību uzņēmumus, doties ekskursijās uz uzņēmumiem, iepazīties un izpētīt uzņēmuma darbību piedaloties komercdarbības praksē. Obligāto projektu laikā tiek attīstītas darba tirgū pieprasītas prasmes: sadarbība, komunikācija, plānošana, līderība.

Vispārizglītojoša programma ar padziļinātu valodu apguvi

Reti kuram skolēnam Latvijā ir iespēja absolvēt skolu ar četru valodu zināšanām labā līmenī, bet valodu klases beidzējiem gan ir. Šajā klasē apgūst dzimto, angļu, krievu vai vācu un, galvenais, spāņu valodu. Turklāt spāņu valodu var gan turpināt mācīties, gan sākt to apgūt no nulles – skolēni tiek dalīti grupās pēc priekšzināšanām. Valodu klasē skolēni apgūst visu eksakto mācību priekšmetu klāstu: fiziku, ķīmiju, bioloģiju un ģeogrāfiju, nevis apvienoto dabaszinību stundu, tādēļ studiju iespējas nav ierobežotas tikai ar valodām; var izvēlēties arī eksaktās zinātnes. Valodu zināšanas  savā ziņā ir brīvība, kas noder it visur – paplašina iespējas jebkuras karjeras izvēlē un piepildījumā.

chldrens hands

Vispārējā vispārizglītojošā programma

vispareja programmaJa Tev ir talanti daudzās jomās, esi savā ziņā universālais kareivis un vēl esi pārdomās par to, ko darīt pēc vidusskolas, vispārējā programma ir ideāls risinājums. Tajā ir lielākais mācību priekšmetu skaits, kas ļauj attīstīt visdažādākās prasmes un sagatavoties studijām jebkura virziena programmā, elastīgi reaģējot uz situāciju darba tirgū, kas mūsdienās strauji mainās.

 
Gaidām motivētus, enerģiskus un uz izaugsmi orientētus jauniešus!

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā