SākumsNeietilpst kategorijā

“Būt vai nebūt atkarīgam - tāds ir jautājums?”

Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēnu, pedagogu un atbalsta personāla izaicinājums starptautiskā Erasmus+ projektā

 

Jau 2019./20. mācību gada rudens semestrī Mārupes Valsts ģimnāzijas daži pedagogi un Atbalsta personāls pieteica dalību Erasmus+ starptautiskajā projektā “Būt vai nebūt atkarīgam - tāds ir jautājums. Vai es esmu atkarīgs? Cīņa ar atkarībām ir cīņa ar priekšlaicīgu skolas pamešanu” (“To be or not to be addicted? This is the question. Am I? Fighting Addictions is fighting school drop out”).

Lai pretendētu uz ESF projekta apstiprinājumu un finansējumu, projekta ietvaros tika plānotas aktivitātes par dažāda veida atkarībām, to izplatību, profilakses un prevencijas pasākumiem atkarību mazināšanā un novēršanā.

Kā pirmā aktivitāte Mārupes Valsts ģimnāzijā tika veikta 7. līdz 9. klašu skolēnu aptauja par dažāda veida atkarībām un to izplatību skolēnu vidū (aizliegtām vielām, alkoholu, ēšanas, iepirkšanās, veselīga dzīvesveida, Netflix skatīšanās un cita veida atkarībām). Aptaujā piedalījās 307 ģimnāzijas skolēni. Rezultātu kopsavilkums tika nosūtīts projekta koordinatorvalsts – Francijas – pārstāvim, kurš tos kopā ar citu projekta dalībvalstu rezultātiem izvietoja eTwinning platformā. Pavasara semestrī skolā tika plānots pasākums “Diena bez atkarībām”. Jau tika veikti sagatavošanās darbi, izstrādāts dienas plāns, dažu klašu skolēni vizuālās mākslas stundās izveidoja radošus plakātus par atkarībām, atbalsta personāls sagatavoja mācību stundas plānu atkarību profilaksei, tomēr šī iecere tā arī palika nerealizēta. Covid-19 krīzes dēļ Latvijas skolās diezgan strauji gan mācības, gan pasākumi klātienē tika apturēti. Šie plāni joprojām gaida epidemioloģiski drošus apstākļus, lai ar jaunu sparu tiktu realizēti.

atkarbas

 

Jaunā 2020./21. mācību gada sākums atnāca ar priecīgiem jaunumiem - Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēni un pedagogi guvuši ESF apstiprinājumu dalībai projektā! Tātad priekšā jauni izaicinājumi un atbildīgs darbs.

Projektā piedalās 13-19 gadus veci skolēni no Austrijas, Francijas, Latvijas, Portugāles, Rumānijas un Turcijas, kā arī viņu pedagogi. No MVĢ projekta organizēšanā iesaistījušies 11 pedagogi un pieteikušies jau 46 skolēni.

Plānotas dažādas interesantas aktivitātes: plakātu zīmēšana, prezentāciju veidošana, publiskā uzstāšanās, filmu veidošana, pasākumu organizēšana, sportošana, dalība konferencēs, diskusijās, debatēs, radošajās darbnīcās un to organizēšanā, jaunu galda spēļu radīšanā un vēl, un vēl.

Šobrīd aktīvi sazināmies un darbojamies attālināti. Regulāri tiekamies ar projekta partneriem online un plānojam projekta aktivitātes. Šobrīd tiek izstrādāts projekta logo un skolēni veido prezentācijas par atkarību no tehnoloģijām. Februārī būs starptautiskā projekta partneru tikšanās, kuras laikā katras dalībvalsts skolēni prezentēs savu viedokli un diskutēs par atkarību no tehnoloģijām.

 

Ja epidemioloģiskā situācija Eiropā ļaus, mēs noteikti dosimies viens pie otra ciemos gan uz Austriju, gan Franciju, gan Portugāli, Rumāniju un pat uz Turciju! 2022. gada janvārī paredzēta visu projektā iesaistīto dalībnieku tikšanās Latvijā.

Bet pagaidām internets mums ļauj sazināties ar projekta partneriem attālināti, tādējādi gūstot ne mazāk jaunu zināšanu, savu daļiņu prieka un pat jaunus draugus!

Noderīga informācija

 

Tiranizēšana

1bilde

 

Tiranizēšanai (angl.v.- bulling, mobbing) bieži ir negatīvas un potenciāli ilgstošas sekas, kas attiecas ne tikai uz cietušo, bet arī uz pāri darītāju. Tiranizēšana negatīvi ietekmē bērna psihoemocionālo stāvokli, pašapziņu, spēju veidot jēgpilnas attiecības un mācības. Skolēni, kuri regulāri cieš no tiranizēšanas, vairāk jūtas noskumuši, vientuļi un neapmierināti ar savu dzīvi.

Svarīgākās tiranizēšanas pazīmes:

1.Apzināta rīcība.

2.Šāda veida uzvedība mēdz atkārtoties un ir ilgstoša.

3.Tiranizēšanas situācijā valda psiholoģiskā un fiziskā spēka pārākums.

4.Uzbrukums, kuru realizē viens vai vairāki pārkāpēji.

5.Uzbrucēja mērķis ir radīt ievainojumu vai diskomfortu.

Tiranizēšana nemēdz būt normāla - tas nav humors. Joko, lai uzjautrinātu, bet izsmej, lai sāpinātu.

Tiranizēšana un konflikts

Konflikts ir normāla saskarsmes sastāvdaļa. Konfliktē kā bērni, tā pieaugušie. Par labu psihes veselību liecinātu tas, ka cilvēks prot konstruktīvi risināt konfliktus. Konflikts un tiranizēšana ir dažādas parādības.

Skolas atbildība tiranizēšanas un konfliktu mazināšanā:

1.Skolā uz bērnu konfliktiem un īpaši uz tiranizēšanu reaģē nopietni.

2.Tiranizēšana - tā ir dažāda agresīva rīcība, kas vērsta uz vājāku vienaudzi. Tā ir apsaukāšana, aprunāšana, grūstīšana, iedunkāšana, kaitināšana, mantu atņemšana, īsziņu sūtīšana, kas var bērnu sāpināt utt..

3.Skolas mērķis ir radīt draudzīgu un drošu atmosfēru.

4.Visi skolas dalībnieki zina, kāda uzvedība tiek uzskatīta par tiranizēšanu.

5.Ikvienam skolēnam ir svarīgi zināt, ja tiek novērota tiranizēšana, tad ir iespēja to pastāstīt pieaugušajam (skolotājai, psihologam, sociālajam pedagogam utt.).

6.Esošā tiranizēšana ir apturama, tas ir visas skolas pienākums - vecāku, skolotāju, skolēnu un administrācijas.

7.Pozitīvs pieaugušo uzvedības piemērs un cieņpilnas attiecības starp pieaugušajiem ir svarīgs faktors, lai mazinātu tiranizēšanu.

Skolas stratēģijai ir jābūt aprakstītai. Svarīgi, lai ikviens skolas pārstāvis zinātu skolas stratēģiju tiranizēšanas mazināšanai un novēršanai, un zina, kur to atrastu un varētu iepazīties ar to.

Skolēna atbildība tiranizēšanas mazināšanā:

1.Būt par paraugu citiem skolēniem, nedarot pāri vājākajiem.

2.Mācoties netraucēt citiem klasesbiedriem.

3.Sargāt savas un citu skolēnu mantas.

4.Palīdzēt citiem un izturēties labvēlīgi vai draudzīgi pret visiem.

5.Skolas aktivitātēs iesaistīt ikvienu.

6.Ar cieņu izturēties pret citiem - neapsaukāt, negrūstīt, nesist, nedraudēt citiem.

7.Lūgt palīdzību pieaugušajiem, ja novēro tiranizēšanu vai arī ja pats tiek tiranizēts.

8.Uzklausīt savu draugu un klasesbiedrus, ja viņi dalās ar savām domām un grūtībām.

Vecāku atbildība tiranizēšanas mazināšanā:

Vecāku loma ir īpaši svarīga posmā, kad bērns uzsāk skolas gaitas. Vecāku uzdevums ir sagatavot bērnu sociālai dzīvei ārpus ģimenes. Svarīga prasme, ko vecāki var palīdzēt apgūt savam bērnam, ir patstāvīgi tikt galā ar grūtībām, kuras radīsies. Pirms skolas uzsākšanas svarīgi bērniem mācīt izteikt savas sajūtas un kontrolēt uzvedību.

Ļoti būtiski bērnam iemācīt konfliktu risināšanas prasmes, kas nākotnē viņam palīdzētu kvalitatīvi un pareizi risināt konfliktsituācijas, kuras, ja neatrisina – pašas neatrisinās.

1.Pirms bērns dusmās rīkojas var iemācīt viņam aizskaitīt līdz 10, 20 vai 100..., lai bērns nomierinās un dusmās kādam neiesit.

2.Bērnam svarīgi iemācīt, ka jāsauc palīgā pieaugušais, ja strīds vai konflikts nav atrisināms pašu spēkiem.

3.Vecāku uzdevums bērnam mācīt, kā atrisināt konfliktu soli pa solim, to var darīt jau no 3 gadu vecuma.

Pieaugušais var bērnam palīdzēt iemācīt uzvesties neagresīvi:

1.Parādot labu savstarpējo attiecību piemēru.

2.Paši demonstrē piemērotus agresijas kontroles veidus.

3.Mācot bērnam, ka citu cilvēku aizskaroša vai ievainojoša agresija nav pieņemama.

4.Jāmin, kādas ir agresijas sekas.

5.Iemācīt pašam rūpēties par sevi.

6.Pārrunāt ar bērnu skolas iekšējās kārtības noteikumus.

7.Iesaistīt bērnu atbilstošas uzvedības noteikumu mājas izveidē.

8.Runāt ar bērnu par vardarbību, kuru viņš redz televīzijā, datorspēlēs vai kaimiņu starpā.

9.Iemācīt rast veidus, kā iespējams izpaust dusmas, neaizskarot citus cilvēkus ne ar vārdiem, ne fiziskā veidā.

10.Pamaniet jebkādu bērna uzvedību, kas rada nemieru.

Pieci soļi, kā var mācīt bērnam risināt konfliktus:

1. solis - nomierināties. Palikt mierīgam pašam – tas jau ir liels solis ceļā uz risinājumu. Var piedāvāt bērnam atcerēties dažādus veidus, kā atpazīt pašreizējās emocijas, kā izmērīt, cik tās spēcīgas, kā arī atgādināt dažādus nomierināšanās veidus, piemēram, dziļo elpošanu.

2. solis - pastāstīt. Var palūgt bērnu izstāstīt problēmu – kā radās strīds? Kas notika pirms tam? Svarīgi uzklausīt abus konfliktējošos puses un nenostāties neviena pusē, bet ļaut katram mierīgi izstāstīt savu situācijas redzējumu. Tikpat būtiski ir noskaidrot, kā kurš no bērniem šajā strīdā jutās.

3. solis - atvainoties, ja tas vajadzīgs. Lūgt piedošanu – tas var būt labs veids, kā mazināt spriedzi starp abiem strīdniekiem. Tiesa, tai nevajadzētu kļūt par attaisnošanos un situācijas nopietnības mazināšanu (piemēram, sakot, ka tas jau nekas īpašs nebija), jo otram patiešām ir sāpējis un viņam tas ir nopietni.

4. solis - risinājuma meklēšana. Ierosiniet katram bērnam izteikt vairākus (divus vai trīs) situācijas risinājumus un pārējiem tie jāuzklausa. Tad kopīgi var nolemt, kurš risinājums būs vispiemērotākais, lai abas konfliktā iesaistītās puses būtu apmierinātas.

5. solis – turpināt risināt konfliktu, pat ja tas uzreiz neizdodas. Jā, var būt situācija, kurā kāds no bērniem apvainojas, jo iepriekš juties pārlieku aizvainots, un atsakās problēmu risināt. Taču arī ar to strīdos diemžēl jārēķinās. Bērnam vēlams stāstīt arī to, ka, iespējams, vēlāk emocijas būs noplakušas un konfliktu būs vieglāk atrisināt.

 2bilde

Informācijas avots: Povilaitis, R., Smilte Jasuļone, J., u.c. (2008). Skola bez terora. Rīga: AS Paraugtipogrāfija.

 

Papildus informāciju var meklēt:

http://www.dzimba.lv/lielas_dzives_skola/mobings.php

 
 

“Pusaudzis. Alkohols. Smēķēšana. Padomi vecākiem, kā par to runāt.”

Slimību profilakses un kontroles centrs ir sagatavojis informatīvu materiālu “Pusaudzis. Alkohols. Smēķēšana. Padomi vecākiem, kā par to runāt.” Materiāla mērķis ir iedrošināt un motivēt vecākus sarunai ar pusaudzi, pārrunājot ar atkarības vielu lietošanu saistītos jautājumus, kā arī sniedzot praktiskus ieteikumus, kā šo sarunu veidot. Materiāla pamatā ir iekļauta informācija par alkohola lietošanu, tomēr jāņem vērā, ka tā bieži vien tiek apvienota arī ar smēķēšanu, kurai arī būtu jāpievērš uzmanība.

Rokasgrāmata skolēniem, vecākiem un skolotājiem par pirmo psiholoģisko palīdzību: ŠEIT

 

Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Centrālās statistikas pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Oficiālās statistikas tīmekļvietnehttps://marupe.edu.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālās Mārupes Valsts ģimnāzijas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēliem trūkst rekomendācijām atbilstoši alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem no 2021. gada tiks uzsākta jaunu attēlu pievienošanas gadījumā un esošo resursu iespēju robežās tīmekļa vietnes pamatsadaļās.

  • Šobrīd tīmekļvietnei nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu. Pašlaik tiek veidota jauns mājaslapas dizains, kurā sī problēma tiks novērsta.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 26.12.2020. Izvērtēšanu veica Mārupes Valsts ģimnāzija.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: MVG_izvertejums_2020

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , norādot:

saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Zvaniet: +37167934372

Adrese: Mārupes novads, Kantora iela 97, LV-2167

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

E-pastā:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Zvaniet: +37167934372

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 20.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Jānis Lagzdkalns, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors.

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā