SākumsSkolēniemInterešu izglītība

Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2017./2018. mācību gadā

PULCIŅŠ PEDAGOGS DIENA LAIKS TELPA
2.- 4.klašu koris Evija Milzarāja Trešdiena 8.00 – 8.40 Mūzikas klase
Piektdiena 8.00 – 8.40 Aktu zāle
2. - 5.klašu ansamblis Evija Milzarāja Trešdiena 13.40 – 14.20 Mūzikas klase
4.- 9.klašu koris Inga Cirse Otrdien 14.30 – 15.10   Aktu zāle
Ceturtdien 8.00 – 8.40 Aktu zāle

Zēnu koris

Inga Cirse Trešdiena 8.00 – 8.40 Aktu zāle
Piektdiena 8.00 – 8.40 Mūzikas klase
Ansamblis
(1. – 3.klase)
Inga Cirse  Cetrutdiena 13.40 – 14.20 Mūzikas klase
 Ansamblis "Mozaīka"
(5. – 9.klase)
Inga Cirse Pirmdiena 14.30 – 15.10 Mūzikas klase
Jauktais koris Evija Milzarāja Otrdiena 14.30 – 15.10 Mūzikas klase
Ceturtdiena 14.30 – 16.50 Aktu zāle
Sporta dejas
(maksas)
Monta Pērkone

 Otrdiena

Ceturtdiena

17.00 – 18.00 Aktu zāle
Tautas deju kolektīvs "Mārdadzīši" Līna Daugule Pirmdiena 1.cd 12.50 – 13.30
2.bd 13.40 – 14.40
2.ac 14.50 – 15.50
3.bd 16.00 – 17.00
Aktu zāle
Trešdiena
1.cd 12.50 – 13.20
1.ab
13.30 – 14.10
3.ac
14.30 – 15.30
3.bd
15.40 – 16.40
Piektdiena 1.ab 12.50 – 13.30
2.bd 13.40 – 14.40
2.ac 14.50 – 15.50
3.ac 16.00 – 17.00
Mūsdiena dejas un aerobika
(1. – 7.klase)
Sandra Kuļikovska Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

14.30 – 16.00
13.40 – 15.20
14.30 – 16.00
14.30 – 16.30
8.00 – 8.40

Vecā sporta zāle

Aerobika (fitness)
(10. – 12.klase)
Linda Kovaļevska No oktrobra
Trešdiena

16.00 – 17.20

Mazā sporta zāle

Vizuālās mākslas pulciņš

(2. – 9.klase)
Indra Puķe Otrdiena

2.kl. 12.50 – 13.30

Vecā skola

Trešdiena 3., 4.kl. 15.20 – 16.00
5.-9.kl.
16.00 – 18.00
Piektdiena

2.-4.kl. 14.30 – 15.20

5.-9.kl. 15.50 – 17.50

Tekstilmākslas pulciņš
(1. – 9.klase)
Baiba Zvaune Pirmdiena 13.40 – 17.40 Vecā skola

Piektdiena

13.00 – 17.00

Čaklo roku pulciņš
(5. – 9.klase)
Dace Rumpe Pirmdiena

15.20 – 16.50

Mājturības kabinets
Piektdiena

15.20 – 16.50

Teātra pulciņš
(1. – 4.klase)
Janīna Vanaga Otrdiena 12.50 – 14.20 Aktu zāle
Mediju pulciņš
Online kurss
(5. – 12.klase)
Aleksandrs Vorobjovs Pirmdiena 16.10 – 17.30 2.3.kab.
Dabaszinību un pētniecības mācību darbnīca
(5. – 6.klase)
Oskars Brikšis Ceturtdiena 15.00 – 16.20 Bioloģijas kab.
Matemātikas pulciņš "Prātnieks"
(2.klase)
Elita Voiciša Otrdiena
Piektdiena
13.40 – 15.40 2.b klasē
Dabas zinību skoliņa
(2. – 3.klase)
Elita Voiciša

Pirmdiena

12.30 – 14.30  2.b klasē

Ceturtdiena

12.30 – 14.30
Mācību darbnīca par veselības veicināšanu un izplatīšanu skolā
(8. – 10.klase)
Ilze Kupča

Ceturtdiena

14.20 – 16.00

 Bioloģijas kab.

Piektdiena

15.20 – 16.20

Novadpētniecības pulciņš
(6. – 12.klase)
Anita Kalniete Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
15.20 – 16.00  Muzejā
Šaha pulciņš
(1. – 4.klase)
Andris Aniņš No oktobra
Nodarbību laiki tiks precizēti
Programmēšanas pamati interaktīvā veidā
(5.-7.kl., maksas)
Trešdiena

15.30 – 17.00 5.klase

17.10 – 18.40 6.,7.klase

 Datorklase
Logorobotika
(1. – 4.klase,
maksas)
Pirmdiena
14.45 – 16.30
(2 grupas)
4.b un 9.b klasē
Ceturtdiena 14.30 – 16.00
(2 grupas)
4.b un 9.b klasē
Kokapstrādes pulciņš
(2. – 9.klase)
Gatis Maķevics Pirmdiena 15.20 – 16.50 Darbmācības kab.
Ceturtdiena 15.20 – 16.50
Buratino skola
(krievu valodas kursi 1. – 4.klase, maksas)
Biruta Sūnaite Trešdiena 13.40 – 14.20
   (2.kurss)
1.20.kab.
Ceturtdiena 13.40 – 14.20
   (1.kurss)

Treniņi Mārupes Sporta centrā 2017./2018. mācību gadā
Mārupes Sporta centrā strādā kvalificēti treneri. Nodarbības pie Mārupes Sporta centra algotajiem treneriem ir EUR 15,00 mēnesī. Treneru kontaktus var apskatīt šeit.

Lai pieteiktu savu bērnu sporta nodarbībām Mārupes Sporta centrā, vecākiem jāaizpilda šis iesniegums.

Mārupes Sporta centra sporta zāļu noslogojuma grafiki

Atgriezties augšā