SākumsPar skoluSkolotāji

Mārupes vidusskolas pedagoģiskais personāls

2017./2018. mācību gads

Skolas direktors - Jānis Lagzdkalns
Direktora vietnieks saimniecības jautājumos - Jānis Leimanis
Direktora vietniece mācību darbā 1.-4.klasēm - Sanita Zveja
Direktora vietniece mācību darbā 5.-12.klasēm - Andžela Sokolova
Direktora vietniece metodiskajā darbā - Biruta Sūnaite
Direktora vietniece audzināšanas darbā - Ruta Straume
Direktora vietniece informātikas jautājumos - Liene Bušujeva

Andris Aniņš šahs
Ilze Antonova pagarinātās dienas grupas audzinātāja
Agnija Araka sākumskola, 3.d klases audzinātāja
Aigars Āboliņš programmēšana
Ingūna Ādmīdiņa latviešu valoda un literatūra
Biruta Babauska sarīkojumu dejas
Sofija Baltmane angļu valoda, 7.a klases audzinātāja
Rūta Barinova angļu valoda
Zane Barka sākumskola, 4.a klases audzinātāja
Alla Bautre angļu valoda
Rolands Bāliņš ķīmija
Maruta Bērziņa sākumskola, 1.a klases audzinātāja
Laura Bicāne angļu valoda
Oskars Brikšis dabaszinības, bioloģija, informātika
Liene Bušujeva sociālās zinības, dabaszinības, informātika, lietvede
Inga Cirse mūzika, 11.a klases audzinātāja
Līna Daugule tautas deju skolotāja
Gundega Dzene vācu valoda, matemātika, 11.b klases audzinātāja
Anita Eiduka krievu valoda, 5.a klases audzinātāja
Maria Elena Framit Orzco spāņu valoda
Inese Freimane matemātika, 10.a klases audzinātāja
Inese Gaša sākumskola, 1.c klases audzinātāja
Iveta Godiņa kristīgā mācība
Alīna Līna Greidāne informātika, matemātika
Ingūna Grīnerte angļu valoda, 8.a klases audzinātāja
Jolanta Hanzovska logopēds
Solveiga Igaune ģeogrāfija, 9.b klases audzinātāja
Nadežda Jērāne-Pisareva sports
Sintija Jurdža sākumskola, 3.c klases audzinātāja
Anita Kalniete sociālās zinības, vēsture, 5.b klases audzinātāja
Dagnija Kalvāne angļu valoda
Irta Karse matemātika
Zane Kālberga angļu valoda, 9.d klases audzinātāja
Linda Kovaļevska ķīmija
Sarmīte Kukle latviešu valoda un literatūra, 7.d klases audzinātāja
Sandra Kuļikovska sports, aerobika
Ilze Kupča bioloģija
Mārīte Lagzdiņa sākumskola, 2.d klases audzinātāja
Līga Lagzdkalne ekonomika, komerczinības, 12.b klases audzinātāja
Jānis Lagzdkalns direktors
Liena Lazda sākumskola, 1.d klases audzinātāja
Inga Linde matemātika
Evija Linga bibliotekāre
Līga Lisnere latviešu valoda un literatūra, 10.d klases audzinātāja
Ingrīda Ļaudama angļu valoda, 11.c klases audzinātāja
Gatis Maķevics zēnu mājturība, 10.h klases audzinātājs
Linda Meiresone speciālais pedagogs, logopēds
Aija Munkevica sākumskola, 2.a klases audzinātāja
Evija Milzarāja mūzika, 8.b klases audzinātāja
Daiga Neilande sākumskola (bērna kopšanas atvaļinājumā)
Marija Ostrovska krievu valoda
Gundega Ozola matemātika, 5.c klases audzinātāja
Lilita Pastuhova matemātika, 6.b klases audzinātāja
Kristīne Pavilone sākumskola, 4.b klases audzinātāja
Ingrida Petrovska sākumskola, 4.c klases audzinātāja
Gunta Potaša sākumskola, 2.c klases audzinātāja
Indra Puķe vizuālā māksla
Sabīne Putāne latviešu valoda (bērna kopšanas atvaļinājumā)
Rasma Riherte angļu valoda (bērna kopšanas atvaļinājumā)
Māris Riherts sports, 6.c klases audzinātājs
Violeta Rītiņa krievu valoda
Vineta Rozīte vācu valoda, 6.d klases audzinātāja
Andra Rožukalne sākumskola, 3.b klases audzinātāja
Dace Rumpe mājturība
Ilze Rūtenberga pedagogs karjeras konsultants
Diāna Skudra latviešu valoda un literatūra, 5.d klases audzinātāja
Liāna Skudra sākumskola, 3.a klases audzinātāja
Andžela Sokolova matemātika
Inita Stāmure latviešu valoda un literatūra, 8.d klases audzinātāja
Ruta Straume psiholoģija
Baiba Subaca matemātika
Dace Suharževska sākumskola (bērna kopšanas atvaļinājumā)
Biruta Sūnaite krievu valoda
Modris Šāvējs fizika, 12.a klases audzinātājs
Liene Šteina angļu valoda (bērna kopšanas atvaļinājumā)
Dina Švīpiņa latviešu valoda un literatūra, 5.e klases audzinātāja
Kārlis Vaičekonis fizika
Inese Vanaga krievu valoda
Janīna Vanaga sākumskola, 1.b klases audzinātāja
Agnese Vaškūna angļu valoda, 10.b klases audzinātāja
Zoja Veide tehniskā grafika
Ritma Veļķere vēsture
Iveta Vilde kulturoloģija, bibliotekāre, 7.b klases audzinātāja
Jānis Vilkaušs sports, 9.c klases audzinātājs
Elita Voiciša sākumskola, 2.b klases audzinātāja
Aleksandrs Vorobjovs matemātika, fizika, 9.a klases audzinātājs
Aija Zandere bibliotekāre
Māra Zilaisgaile angļu valoda, 6.a klases audzinātāja
Ēstere Zemīte sociālais pedagogs
Baiba Zvaune vizuālā māksla
Sanita Zveja angļu valoda
Jana Zvejniece sports
Atgriezties augšā