SākumsPar skoluIzglītības programmas

Izglītības programmas

Mārupes vidusskolā 2016./2017. mācību gadā realizē šādas izglītības programmas:

   Pamatizglītības vispārizglītojošā programma, kods 21011111 - stundu plāns
   Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma - stundu plāns
   Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma - stundu plāns
   Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011 - stundu plāns
  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma - stundu plāns
  Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (komerczinības), kods 31014011 - stundu plāns

Programma ar padziļinātu valodu apguvi - stundu plāns.
Programma paredzēta skolēniem ar dotībām svešvalodu apguvē. No 1.klases uzsvars tiek likts uz pastiprinātu angļu valodas apguvi, 3.klasē skolēni sāk apgūt otro svešvalodu, bet 7.klasē – trešo svešvalodu.

Programma ar padziļinātu matemātikas apguvi - stundu plāns.
Programma ir paredzēta skolēniem ar dotībām matemātikā. Programma piedāvā padziļinātu matemātikas apguvi un programmēšanu.

Stundu laiki

1. stunda 08:00 - 08:40
2. stunda 08:50 - 09:30
3. stunda 09:40 - 10:20
4. stunda 10:30 - 11:10
5. stunda 11:40 - 12:20
6. stunda 12:40 - 13:20
7. stunda 13:30 - 14:10
8. stunda 14:20 - 15:00
9. stunda 15:10 - 15:50

Atgriezties augšā