Sākums

Fantastiski rezultāti skatuves runas konkursā

publiska runa

Apsveicam Mārupes vidusskolas skolēnus ar lieliskiem rezultātiem Pierīgas skolu runas konkursā! 1.vietu izcīnīja 5.a klases skolniece Rūta Marija Rāzna, 5.e klases skolēns Klāvs Kokins un 10.d klases skolēns Kārlis Ploks. Pie sudraba tika 11.c klases skolniece Kristiāna Liepiņa, savukārt Kristeram Stabulniekam no 10.a klases ir 3.vieta. Izsakām pateicību skolotājām Līgai Lisnerei, Dinai Švīpiņai, Ingunai Ādmīdiņai un Initai Stāmurei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā! Administrācija

Ilze Barone iegūst atzinību bioloģijas olimpiādē “Homines 2018”

biologija

Apsveicam 12.a klases skolnieci Ilzi Baroni ar iegūto atzinību Pierīgas novadu apvienības skolu bioloģijas olimpiādē “Homines 2018”! Izsakām pateicību skolotājam Oskaram Brikšim par ieguldīto darbu Ilzes sagatavošanā olimpiādei! Administrācija

Kā pildīt savu apņemšanos?

apnemshanas

Raksta autore: Anna Marta Gūtmane (9.d)

Ir palikušas dažas dienas līdz pavasara brīvlaikam. Ap šo laiku liela daļa skolēnu jau ir atmetuši savas jaungada apņemšanās vai arī tās knapi pilda. Šo rakstu veidoju par jaungada apņemšanām, kādēļ cilvēki tās bieži pamet vai neizdodas. Mans mērķis bija uzzināt, kādēļ cilvēki padodas un, kā viņi var sev palīdzēt sasniegt mērķi. Lai iegūtu informāciju es intervēju karjeru konsultanti, skolotāju Ilzi Rūtenbergu un skolas psiholoģes Vinetu Oškalni un Jeļenu Torčinavu, jo viņas saprot daudz vairāk par cilvēka dabu un uzvedību. Informācija, kuru es ieguvu no intervijām, tekstā ir pārveidota nelielās tēzītēs, plāna punktos, lai to būtu vieglāk saprast.

Lasīt tālāk: Kā pildīt savu apņemšanos?

Pirmo reizi ansamblis "Mozaīka" iegūst Augstākās pakāpes diplomu abās konkursa "Balsis" kārtās

Mozaika Balsis 2018

Piektdien, 2. martā vokālais ansamblis “Mozaīka”  (vad. Inga Cirse) piedalījās vokālo ansambļu “Balsis” konkursa 2. kārtā Jelgavā un ieguva Augstākās pakāpes diplomu! Paldies visām ansambļa meitenēm: Madarai Brokai, Lībai Dzimtai – Zemītei, Elīzai Kristiānai Zaļmežai- Grīnvaldei, Lotei Annijai Ankalniņai, Sanitai Laura Traskovskai, Santai Luīze Traskovskai, Agijai Dacei Bidiņai, Benitai Šķeltiņai, Dārtai Annai Celmai, Madarai Apsītei un Lindai Mundei, kā arī mūsu koncertmeistarei Sandrai Gaidei!

6.martā - vecāku diena

Pavasaris Vecaku diena

6.martā (otrdien) Mārupes vidusskolā notiks 1. - 12.klašu skolēnu vecāku diena. No plkst.16.00 līdz 18.30 mācību kabinetos varēs individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem. Plkst.18.30 aktu zālē notiks sanāksme 6.un 9.klašu vecākiem par 7. un 10.klašu programmām.

Pieteikties sarunai ar skolotāju var elektroniski, spiežot šeit un ierakstot savu vārdu un uzvārdu, kā arī skolēna vārdu pretī skolotājam un izvēlētajam laikam.

Trīs godalgotās vietas vācu valodas alternatīvajā olimpiādē

Deutsch EinsteinApsveicam 7.a klases skolēnus Anniju Jirgenu un Dāvidu Bergu-Berķi un 8.d klases skolnieci Martu Gaveiku ar izcīnīto 3.vietu un 8.d klases skolnieci Benitu Šķeltiņu ar iegūto atzinību Pierīgas novadu apvienības vācu valodas alternatīvajā olimpiādē! Izsakām pateicību skolotājām Ingrīdai Ļaudamai un Vinetai Rozītei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Administrācija

Apbalvoti Mārupes vidusskolas čaklākie lasītāji

bernu zhurija 2018 015

21.februārī Mārupes vidusskolas bibliotēkā uz noslēguma pasākumu pulcējās šī gada „Bērnu un jauniešu žūrijas 2017/2018” lasītāji. Dalībnieki tika pie pateicības rakstiem un nelielām veicināšanas balvām  - rokassprādzēm un pildspalvām ar Mārupes vidusskolas logo. Par māksliniecisko daļu bija parūpējusies Guna Miķelsone no “Smilšu kino”, izveidojot filmiņu speciāli Mārupes vidusskolas Bērnu žūrijas lasītājiem.

Lasīt tālāk: Apbalvoti Mārupes vidusskolas čaklākie lasītāji

4 lapa no 103

Atgriezties augšā