SākumsAktualitātes“Karjeras nedēļa 2018” Mārupes vidusskolā

“Karjeras nedēļa 2018” Mārupes vidusskolā

Projektu nedela 2018 Dinas7

"Karjeras nedēļa 2018" Mārupes vidusskolā norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Šī gada Karjeras nedēļas (8.-12.oktobris) tēma bija karjeras vadības prasmes, kas aicināja skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt karjeras vadības prasmes, to lomu karjeras plānošanā, izvēloties skolēnam nākotnes profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām prasmēm, interesēm un iespējām. Skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem gan savās klašu telpās, gan apmeklējot darba vietas, piedalījās diskusijās, aizpildīja pašizpētes testus. Lūk, ieskats dažās Karjeras nedēļas aktivitātēs.

1.b klasē viesojās Ernesta Veidmaņa tētis, kurš stāstīja par savu profesiju - darba aizsardzības speciālists. 2.a klase sociālajās zinībās aizpildīja darba lapu, runāja par savu nākotnes profesiju, to uzzīmēja, kā arī gatavoja kolāžas.

Karjeras nedela 2018 Kristine 1

Karjeras nedela 2018 Kristine 2

Karjeras nedela 2018 Kristine 3

4.a klase Karjeras nedēļas ietvaros tikās ar trim dažādu profesiju pārstāvjiem. 10.oktobrī Mārča Ermuižas māsa Ieva novadīja divas vizuālās mākslas stundas un iepazīstināja ar profesiju - produktu dizainers un grafikas stilu - monotopija. Viņa bija sagatavojusi paraugus un materiālus darbam un ļāva bērniem pašiem radoši izpausties. Šajā pašā dienā bija tikšanās ar Annas Sofijas Lāces tēti, kurš stāstīja un rādīja prezentāciju par savu profesiju - televīzijas sporta ziņu veidotājs un moderators. 11.oktobrī klasē viesojās Dominika Starikova tētis. Skolēni uzzināja daudz faktus par inženiera profesiju un dažādiem dabai draudzīgiem risinājumiem, ko transporta līdzekļos izmanto degvielas vietā.

Karjeras nedela 2018 Liana 1

Karjeras nedela 2018 Liana 2

Karjeras nedela 2018 Liana 3

4.b klasē Amandas Meikšānes mamma bērnus iepazīstināja ar zobārsta profesiju un pamācīja, kā pareizi tīrīt zobus. Pirms šīs tikšanās katrs skolēns mājās aizpildīja anketu par ģimenē lietoto zobu pastu un tās sastāvu. Tikšanās laikā bērni varēja iejusties zobārsta vietā un pārbaudīt sava klases biedra zobiņu tīrību.

Karjeras nedela 2018 Andras 1

Karjeras nedela 2018 Andras 2

Karjeras nedela 2018 Andras 3

Karjeras nedela 2018 Andras 4

Karjeras nedela 2018 Andras 5

4.c klase aktualizēja jautājumu - ko es kā 4.klases skolēns varu darīt jau tagad, lai pietuvotos savai nākotnes profesijai? Klases biedri viens otram stāstīja par savu sapņu profesiju, un visi kopīgi piemeklēja mācību priekšmetus, pulciņus un nodarbes, kuras var sākt darīt jau tagad.

6.c klases skolēni kopā ar saviem vecākiem un klases biedriem centās noskaidrot, kādas svarīgākās īpašības nepieciešamas, lai strādātu sevi interesējošās profesijās.

6.e klase ar savu klases audzinātāju Dinu Švīpiņu aizvadīja notikumiem bagātu Karjeras nedēļu – 9.oktobrī tikās ar Elīnu Tomasu - Baltijas filiāles vadītāju Spectrum Brands Baltijas struktūrai, kas pastāstīja par bateriju ražošanas procesu, lietderīgāko izvēli, sadzīves un elektrotehnikas iegādes iespējām Latvijas veikalos, par pasūtījumu plānošanu (pat veselam kalendārajam gadam!), par speciālistu apmācību, par ārzemju komandējumiem, lai apgūtu visu jauno savā darbības nozarē. Atziņa - cītīgi jāmācās svešvalodas, matemātika, kā arī loģiskā domāšana. 12.oktobrī klase devās uz Paula Stradiņa Universitātes Klīnisko slimnīcu, lai iepazīto ar speciālistiem, kuri strādā šajā slimnīcā. Galvenā māsa Dace Kancāne, kura bija izplānojusi visas tikšanās, pastāstīja arī par Stradiņu slimnīcas vēsturi. Bija tikšanās gan ar valdes priekšsēdētāju Ilzi Kreicbergu, gan galveno ārsti Evu Strīķi. Atziņa - veselīgi jādzīvo un jādomā jau šobrīd, mācoties 6.e klasē, kā arī jāuzdrošinās meklēt savu ceļu karjerā. Interesanta tikšanās bija ar drošības daļas vadītāju Mārtiņu Melni, kurš parādīja reālu ikdienas darbu – skolēni vēroja monitoros, kāda ir drošība jebkurā vietā. Juridiskās daļas vadītāja Ieva Līce stāstīja par dažādiem pacientu sūdzību veidiem, kā tos likumīgi atrisināt. Visjautrāk un arī nopietnāk bērni jutās Sterilizācijas daļā, kuras vadītājs G. Lācis demonstrēja un rādīja apstrādājamos instrumentus. 17.oktobrī bija tikšanās ar zvērināto advokātu Vigo Krastiņu, kurš pastāstīja par jurista profesiju, par katra speciālista pienākumiem. Uzsvēra, ka skolā labi jāmācās ne tikai valodas, bet arī gramatika, jo reizēm nepareizi ielikts komats var nogalināt cilvēku. Apžēlot nevar nošaut - slavenā frāze izsaka visu!

Projektu nedela 2018 Dinas

Projektu nedela 2018 Dinas1

Projektu nedela 2018 Dinas2

Projektu nedela 2018 Dinas5

Projektu nedela 2018 Dinas8

Projektu nedela 2018 Dinas10

Projektu nedela 2018 Dinas12

10.d klase Karjeras nedēļā apskatīja un analizēja pieprasītākās un nepieprasītākās šī brīža profesijas, ar tām saistītos mācību priekšmetus, atalgojumu, kā arī pildīja dažādus personības testus un apsprieda, kādas profesijas varētu atbilst skolēniem pēc šo testu rezultātiem.

11.b klases skolēni klases stundā aizpildīja pašizpētes testus, kā arī notika individuālas sarunas ar skolēniem par nākotnes profesiju - iespējām un turpmāko plānu, kā realizēt ieceres un sasniegt mērķus. 15.oktobrī klase apmeklēja uzņēmējdarbības konferenci Ķīpsalā.

11.d un 10.c klasē ciemojās Dārta Kamilla Kambala, Go Beyond jauniešu attīstības programmas organizatore, kura jauniešiem vadīja diskusiju nodarbību “Nākotnes prasmes” – par kritisko domāšanu, radošumu, emocionālo inteliģenci, lēmumu pieņemšanu u.c.

Paldies visiem skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un dažādu profesiju pārstāvjiem par ieguldīto darbu Karjeras nedēļas norisēs!

Informāciju sagatavoja pedagogs-karjeras konsultants llze Rūtenberga un Elita Lecko

11.b  klases stundā skolēni aizpildīja pašizpētes testus, kā arī notika individuālas sarunas ar skolēniem par nākotnes profesiju - iespējām un turpmāko plānu, kā realizēt ieceres un sasniegt mērķus. 15.oktobrī klase apmeklēja uzņēmējdarbības konferenci Ķīpsalā

Atgriezties augšā