SākumsAktualitātesMārupes vidusskolā - Projektu nedēļa

Mārupes vidusskolā - Projektu nedēļa

Projeku nedela DSC 0074

No 5.-9.februārim 1.klašu skolēni dosies savās īpašajās pirmklasnieku brīvdienās, bet pārējo klašu skolēni strādās pēc īpaša grafika saskaņā ar izvēlēto projekta tēmu, atbilstoši savam vecuma posmam un izglītības programmai.

2.-7.klašu skolēni izstrādās klašu projektus kopā ar saviem klašu audzinātājiem. Projektu tēmas šeit.

Jau otro gadu 6 pamatskolas klases: 8.a, 8.b, 8.d, 9.a un 9.d klases ar skolotājiem I.Grīnerti, E.Milzarāju, A.Bautri, A.Vorobjovu un Z.Kālbergu piedalās ERASMUS + GAME projektā, tādēļ minētās klases veidos radošos priekšnesumus “Skaņas dabā” un “ES vērtības”, un veidos  prezentāciju un rakstisku materiālu par ES dalībvalstu ekonomisko situāciju. Vairāk par projektu var uzzināt GAME Facebook lapā.

Projektu nedela GAME

Savukārt 9.b un 9.c klašu skolēni pie saviem projektiem ir strādājuši jau no oktobra, tādēļ atlicis skaisti un atbilstoši prasībām noformēt savu darbu, atrast labāko risinājumu, lai veiksmīgi un pārliecinoši noprezentētu savu darbu saviem skolas biedriem, jo arī šogad 9.klašu skolēni pēc savām interesēm varēs vērot savu vienaudžu prezentācijas. Par projektu tēmām un to autoriem vairāk informācijas šeit.

Arī vidusskolēniem šajā nedēļā īpašs darba grafiks. 11.a un 11.c klašu skolēni gatavosies savu zinātniski pētniecisko darbu prezentēšanai, lai 8. un 9.februārī veiksmīgi iepazīstinātu ar saviem pētījumiem bioloģijā, mūzikā, psiholoģijā, vides zinātnē, veselības zinātnē, pedagoģijā un psiholoģijā. Informācija par ZPD prezentācijām šeit.

10.a, 10.b un 11.b klases, kuras tiek sauktas par komercklasēm, nodarbosies ar savai izglītības programmai aktuāliem jautājumiem: mācību ekskursijas maršruta izstrādi un skolēnu mācību uzņēmumu starpatskaites veidošanu un prezentēšanu.

10.d un 10.h klašu skolēni apgūs zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) izstrādes pamatus, izvēlēsies sava ZPD tēmu, kā arī vēros un izvērtēs 11.a un 11.c klašu  skolēnu ZPD prezentācijas.

12.klašu skolēniem pēc īpaša stundu plāna notiks mācību stundas eksāmenu priekšmetos, bet no stundām brīvajā laikā gatavosies savam Žetonvakaram, kas notiks 9.februārī Mārupes novada kultūras namā.

Vairāk informācijas par visām Projektu nedēlās aktivitātēm.

Atgriezties augšā