SākumsAktualitātesMārupes vidusskola - veselību veicinoša skola!

Mārupes vidusskola - veselību veicinoša skola!

veselibu veicinosha skola IMG 1475

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Veselību veicinošo skolu tīkla padome izskatot Mārupes vidusskolas veselību veicinošās aktivitātes un novērtējot to atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pieņēma lēmumu piešķirt Mārupes vidusskolai “Veselību veicinošas izglītības iestādes” statusu. Skola darbojoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā ir īstenojusi visus pamata un izvirzītos dalības kritērijus.

Dalība tīklā ir brīvprātīga. Tajā nolēma iesaistīties skolas “Vides un veselības pulciņš”. Tika izvirzīti pamata un dalības kritēriji pie kuriem strādāt.  Skolēni apmeklēja izstādes, tikās ar uztura speciālisti, entomologu, apmeklēja RSU macību bāzi “ Anatomikumu” utt., jauniegūtos iespaidus un zināšanas lika lietā veselīga dzīves veida popularizēšanai savā skolā. Organizēja skolēniem pēcpusdienas, nodarbības par ārstniecības augiem, sēnēm, sts un to profilaksi, veselīgu uzturu utt. Piedalījās ikgadējās “Labdarības akcijas “organizēšanā, iepriecināja pansoināta un bērnu nama iemītniekus. Veidoja izglītojošusun informatīvus uzskates līdzekļus, kurus izvietoja skolā un raidīja skolas televīzijā.

veselibu veicinosha skola IMG 1476 veselibu veicinosha skola IMG 1477

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis

Apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

veselibu veicinosha skola IMG 1550 veselibu veicinosha skola IMG 1557veselibu veicinosha skola IMG 1607 veselibu veicinosha skola IMG 1603

Galvenie ieguvumi skolām, iesaistoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā

 • pieredzes apmaiņas iespējas ar citām Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniecēm un ārvalstu kolēģiem;
 • valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi (nodarbības, videolekcijas domapmaiņu pēcpusdienas u.c.) par aktuālām tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem;
 • iespējas piedalīties Veselību veicinošo skolu tīkla organizētās apmācībās un semināros;
 • jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
 • uz pierādījumiem balstīts metodiskais atbalsts veselības veicināšanas daba organizēšanā, aktivitāšu veidošanā skolā;
 • kritēriji tiek ņemti vērā izglītības iestāžu un eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodikā.

veselibu veicinosha skola kolazha

Veselības veicināšana skolā nozīmē

 • veselības veicināšana notiek izmantojot jebkurus pieejamos resursus, pasākumus un aktivitātes;
 • skola īsteno tādu politiku un nodrošina praksi, kas respektē ikviena labklājību un cieņu, sniedz skolēniem radošas pašizpausmes iespējas un padomus, kā gūt panākumus un labas sekmes, līdz ar to motivē darīt labus darbus, labākas nākotnes nodrošināšanai;
 • veselības veicināšanā skolā ir iesaistīti veselības un izglītības nozaru pārstāvji, skolotāji, studenti, vecāki, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas u.c.;
 • skolā tiek nodrošināta veselīga un droša vide;
 • skolā tiek nodrošināta veselības izglītība un skolas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
 • skolā tiek īstenotas aktivitātes veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika pavadīšanas veicināšanai, atkarību izraisošo vielu lietošanas samazināšanai, kā arī tiek nodrošinātas dažādas konsultācijas, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu, tādā veidā nodrošinot garīgās veselības veicināšanu;
 • skola cenšas uzlabot veselību, ne tikai skolēniem, bet arī skolas personālam, ģimenes locekļiem un pārējai sabiedrībai, veicinot izpratni par to, ka ikviena rīcība un uzvedība kopumā iespaido (palielina vai samazina) visas sabiedrības veselību un labklājību.

veselibu veicinosha skola IMG 1691

Veselību veicinoša skola koncentrējas uz

 • rūpēm par sevi un apkārtējiem;
 • veselīgu lēmumu pieņemšanu un kontroles uzņemšanos pār saviem dzīves apstākļiem;
 • tādu apstākļu radīšanu, kas uzlabo veselību (caur skolas politiku, pakalpojumiem, fiziskiem un sociāliem apstākļiem);
 • smēķēšanas, narkotisko vielu, alkohola lietošanas izplatības samazināšanu, HIV, AIDS, STI izplatības samazināšanu, mazkustīga dzīvesveida samazināšanu, vardarbības un traumu novēršanu, veselīga uztura lietošanas veicināšanu;
 • ar veselību saistītas uzvedības ietekmēšanu - mainot zināšanas, radot pārliecību, prasmes un veidojot attieksmi, vērtības un atbalstu.

Rakstu sagatavoja Mārupes vidusskolas veselību veicinošā tīkla koordinatore un bioloģijas skolotāja Ilze Kupča

veselibu veicinosha skola 1832

Atgriezties augšā