SākumsAktualitātesValsts pārvaldes Atvērto durvju diena

Valsts pārvaldes Atvērto durvju diena

logo atverto durvju dienaKā ierasts, septembra beigās visā Latvijā tiek rīkota valsts pārvaldes Atvērto durvju dienu. Šoruden šis pasākums notiks nākampiektdien, 29. septembrī, un šī gada kopējā tēma ir sabiedrības līdzdalība. Iestādes ir padomājušas par īpašiem pasākumiem, lai ne tikai jūs iepazīstinātu ar sava darba specifiku, bet arī parādītu daudzos veidus, kā iedzīvotājs var līdzdarboties valsts pārvaldē.

Detalizēta informācija par visām iestādēm, to pasākumiem, pieteikšanās kārtību un termiņiem, kā arī kontaktpersonas atrodamas pasākuma mājaslapā www.atvertodurvjudiena.lv. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikšanās pasākumiem ir pie norādītajām kontaktpersonām, nevis centralizēti. Tā kā vietu skaits var būt ierobežots, aicinām nekavēties ar pieteikšanos iestāžu apmeklējumam.

Atvērto durvju diena ir vienreizēja iespēja iepazīt valsts institūciju ikdienu "no aizkulisēm". Pasākuma programma ir īpaši pārdomāta, lai Rīgā un reģionu pilsētās parādītu iestāžu ikdienas darbus un to piedāvātos pakalpojumus no cita - radošāka skatu punkta. Turklāt šāds pasākums dod iespēju jauniešiem iepazīt savas nākotnes profesijas, ja viņi nolēmuši strādāt sabiedrības labā.

 

Mārupes vidusskola ir iesaistījusies projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

izgl-t-ba

Mārupes vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Atgriezties augšā