Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijas ikgadējais svešvalodu konkurss

languages-signpost

Pierīgas novadu svešvalodu olimpiāde

Sveicam spāņu un vācu valodas olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējas un viņu skolotājas!

Spāņu valoda:
Atzinība – Milana Kiseļova (11.d, sk.Sintija Kalniņa)

Vācu valoda:
2.vieta - Jana Sedoliņa (9.c, sk.Vineta Rozīte)
Atzinība - Linda Kadeka-Harkova (9.c, sk.Vineta Rozīte)