Pieci jauni datori attālinātajām mācībām

5 datori

Attālinātais mācību darbs mums visiem radījis jaunus izaicinājumus gan ikdienas darba organizēšanā, gan tehnoloģiju izmantošanā. Šajā mācību gadā aktivizējusies “Mārupes Valsts ģimnāzijas izglītības un atbalsta biedrība”, piesaistot finansējumu, lai iegādātos portatīvos datorus skolēnu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Ģimnāzijai lietošanai nodoti pieci jauni portatīvie datori, lai palīdzētu tiem skolēniem, kuriem ir radušās problēmas ar datortehnikas nodrošinājumu mācībām.

Ģimnāzijas administrācijas vārdā liels paldies biedrībai un vecākiem par aktīvo darbu un finansējumu, lai sniegtu atbalstu skolēniem un viņu ģimenēm šajā mums visiem sarežģītajā laikā.

Mārupes Valsts ģimnāzijas izglītības un atbalsta biedrība vēlas pateikt paldies visiem vecākiem, kas atsaucās uz lūgumu, kas tika izsūtīts decembrī kopā ar aptaujas anketu, un arī turpmāk uzklausīs ģimnāzijas vēlmes, lai padarītu tās iespējamas ar vecāku atbalstu. Īpašu paldies sakām sekojošām ģimenēm, kas sniedza būtisku atbalstu datoru iegādei: Baltvilku ģimenei, Babru ģimenei, Kopeiku ģimenei, Vilcānu ģimenei, Rāznu ģimenei, Meisīšu ģimenei, Unbedahtu ģimenei, Trubicinu ģimenei, Kuzņecovu ģimenei un Buķeļu ģimenei. Katrs ziedojums, lai arī cik liels tas būtu, palīdz mums kopā atbalstīt ģimnāziju. Atbalsta biedrība pateicas katram ziedotājam un arī cer uz turpmāku atbalstu ģimnāzijas vajadzībām.