Barikādēm 30

barikdes

“Es esmu uguns, tā gaisma bākā!
Tai kvēlot un nerimt, to paturi prātā!”

Šodien atcerēsimies mūsu varoņus – mūsu Latvijas stiprās sievas un varenos vīrus, kuri nebaidījās tūkstoškārt lielāka pārspēka un devās sargāt savu brīvību, savu brīvo Latviju! Pirms 30. gadiem trauksmainie notikumi Viļņā un Rīgā lika saausīties visai pasaulei. Mazās tautas pie Baltijas jūras nevairījās stāties pretī okupācijas spēkiem, bruņotai armijai. Tauta plecu pie pleca, sirdi pie sirds turējās sīvi, vienoti, kā armija ar gara ieročiem un neaprakstāmu drosmi. Šodien izkar karogu, lūdz saviem vecākiem, vecvecākiem pastāstīt par barikāžu laikiem vai atceries. Aizdedz sveci un lepojies ar savu brīvo zemi! Lai sekmētu skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, patriotisma nostiprināšanos, kaut arī attālināti, skolā notika izglītojošās nodarbības par Barikāžu laiku. Nodarbības vadīja biedrības “Pelēkais Vilks” pārstāvis Nils ar iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstu. Barikāžu laika stāstījums iekļaujas arī sociālo zinību, Latvijas vēstures un literatūras mācību saturā. Skolēni iepazinās ar galvenajiem faktiem, kas raksturo šo laiku. Skolotāji stāstīja audzinātāju rītos un klases stundās arī par savu pieredzi, skolēni aprunājās ar saviem vecākiem, ko viņi atceras un kā piedzīvojuši šo trauksmaino laiku. Skolēniem bija iespēja uz notikumiem raudzīties caur aculiecinieka prizmu ar emocionālo pārdzīvojumu izpausmi, kas virzīja tautas gribu uz savas tēvzemes tālāko likteni. Pasākums sekmēja tādu cilvēcisko vērtību kā patriotisms, līdzcietība, godīgums, drosme, atbildība, vienotība izveidi un nostiprināšanos skolēnos. Skolēnu atsauksmes tikai pozitīvas, jo guva priekštatu tiešā veidā no aculiecinieka ļoti saturiskā, aizraujoša stāstījuma. Sajūtas, kā tajā laikā jutās cilvēki un ko viņi bija gatavi darīt, lai mums būtu brīva valsts. Skolēni apzinās, ka valstiskā neatkarība ir bijusi jāizcīna, jāaizsargā un tas ir izdevies tikai tāpēc, ka cilvēki ir bijuši vienoti un pratuši sadarboties, tā jāturpina saudzēt un aizstāvēt pašiem.