SākumsAktualitātes8.a klase starppriekšmetu projektā devās pētīt mežu

8.a klase starppriekšmetu projektā devās pētīt mežu

petijums mezha 8 9kl c

Projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties dažādu priekšmetu skolotājiem: bioloģijas, ģeogrāfijas un matemātikas, 8.a klasē oktobrī tika īstenots projekts "Pētījums mežā 8. - 9. klasēm". Darba mērķis bija parādīt skolēniem, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai. Pirms došanās uz mežu skolēni apguva prasmes jēgpilni izmantot mobilo ierīci – aplikāciju, ar kuras palīdzību spēja orientēties meža apvidū un atrast vajadzīgos nogabalus.

Skolēni devās uz LVM poligonu Vecumnieku novadā. Mežā tika izveidots parauglaukums, kurā uzmērīja koku garumu, apkārtmēru, noteica zemsedzes augus, mērīja temperatūru, gaismas stiprumu un gaisa mitrumu. Atgriežoties skolā, skolēni veica aprēķinus par koksnes krāju parauglaukumos, veidoja prezentācijas par savu paveikto darbu un attīstīja prezentācijas prasmes.

Skolēnu atziņas:

  • Patika āra darbs.
  • Bija interesanti noteikt augus un redzēt, kur tie aug.
  • Iemācījāmies strādāt ar Bormaņa kociņu.
  • Grūti sadarboties lielās grupās, jo ne visi bija atbildīgi.
  • Šādi projekti būtu nepieciešami biežāk.

Rakstu sagatavoja 8.a klases skolniece Žanna un skolotājas Ilze Kupča un Solveiga Igaune

petijums mezha 8 9kl a

petijums mezha 8 9kl b

petijums mezha 8 9kl d

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā