SākumsAktualitātesAtbalsts skolēniem tagad vienuviet

Atbalsts skolēniem tagad vienuviet

Atbalsta MK bilde
No kreisās puses: sociālā pedagoģe Baiba Rimša, karjeras konsultante Ilze Rūtenberga, logopēde Linda Meiersone, psiholoģe Jeļena Torčinava, logopēde Jolanta Hanzovska, psiholoģes Diāna Zemīte un Vineta Oškalne

Jaunais mācību gads Mārupes Valsts ģimnāzijas atbalsta personālam sācies ar lieliskām pārmaiņām. Mainījies ne tikai skolas nosaukums un logo. Kopš augusta visas Atbalsta skolēniem metodiskās komisijas (MK) speciālistes (psiholoģes, logopēdes, speciālā pedagoģe, sociālā pedagoģe un karjeras konsultante) atrodamas vienkopus jaunā skolas korpusa 1.stāvā. Uz katra kabineta durvīm norādīts speciālista nosaukums, kā arī vārds un uzvārds.

Jaunā atrašanās vieta atvieglos vajadzīgā speciālista atrašanu gan skolēniem, gan viņu vecākiem un pedagogiem, kā arī padarīs raitāku Atbalsta skolēniem MK komandas darbu. Ikviens var droši klauvēt pie jebkurām durvīm Atbalsta skolēniem MK gaitenī, un mēs jums palīdzēsim atrast vai sazināties ar vajadzīgo speciālistu.

Jaunās telpas ir gaumīgi iekārtotas ar Latvijā ražotām mēbelēm un moderni aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām.

Logopēdes Linda Meiersone un Jolanta Hanzovska šogad savā darbā sāk izmantot Promethean interaktīvās tāfeles ar milzīgu iespēju klāstu. Šīs tāfeles šobrīd ir pašas jaunākās, Latvijā pieejamas tikai no maija. Tās būs palīgs un atbalsts, individualizējot mācību vielu katram skolēnam pēc viņa spējām un vajadzībām. Arī valodu, matemātikas un dabaszinību kabinetos jaunā, šogad atklātā korpusa 2. un 3.stāvā, skolotāji jau strādā ar šīm tāfelēm.

Atbalsta MK Logopeda kab
Logopēda kabineta iekārtojums

Psiholoģes Diāna Zemīte, Jeļena Torčinava un Vineta Oškalne ir saņēmušas jaunas smilšu terapijas kastes, kur bērni varēs darboties un sakārtot savu iekšējo pasauli.

Sociālā pedagoģe Baiba Rimša priecājas par skaisto, nomierinošo skatu uz muižas parku, kas rada bērnos mieru un palīdz kopīgi rast risinājumu dažādām situācijām.

Karjeras konsultante Ilze Rūtenberga savā jaunajā kabinetā ir gatava sniegt skolēniem un vecākiem individuālās konsultācijas par izglītības iespējām Latvijā un ārpus tās, par CV un motivācijas vēstules izveidi, informāciju par profesiju un darba pasauli, palīdzēt noteikt intereses, spējas un profesionālo piemērotību.

Katru rītu, ierodoties darbā, mūsu sirdis silda patiesā cieņa pret skolas vēsturi, kas acīm saredzama un pat sataustāma vēsturisko fotogrāfiju rāmjos jaunuzceltā korpusa 1.stāva gaitenī. Pēc direktora Jāņa Lagzdkalna idejas Jānis Miķelsons šos rāmjus izgatavojis no visiem mārupiešiem tik mīļās vecās skolas, kas 1911. gadā ierīkota Bieriņu muižas medību pilī, vēl saglabātajiem dēļiem. Kā atzina eksperti, 1824. gadā celtā ēka savu mūžu bija nodzīvojusi, bet mēs gribētu cerēt, ka barons Heinrihs fon Rautenfelds būtu gandarīts, redzot jauno skolas korpusu, kas pilnībā atbilst visām mūsdienīgas skolas prasībām.

Esam priecīgas, ka akcentam mūsu stāvā izvēlēta zaļā krāsa, kas veicina radošumu, rada miera un mīlestības sajūtu, kādā ceram pavadīt gan šo, gan visus turpmākos mācību gadus.

Varam tikai minēt, cik bezmiega stundu un atvaļinājuma dienu jaunā korpusa celtniecība prasījusi skolas direktoram Jānim Lagzdkalnam, direktora vietniekam saimniecības jautājumos Jānim Leimanim un visiem pārējiem čaklajiem darba rūķiem, lai, atgriežoties no atvaļinājuma, jau augusta sākumā mēs varētu pārcelties no iepriekšējiem kabinetiem un paspēt godam sagatavoties jaunajam darba cēlienam. Paldies!

Liels paldies Mārupes novada domei, kas, piesaistot Eiropas fondu līdzfinansējumu, rada iespēju veikt šādu projektu!

Atbalsta skolēniem MK speciālisti

Atbalsta MK kabineti2

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā