Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāja Ingūna Grīnerte apbalvota ar eTwinning kvalitātes sertifikātu par klimata izmaiņām veltītu projektu

 

etwinning apbalvojums

Mārupes Valsts ģimnāzija ir saņēmusi kvalitātes apbalvojumu eTwinning projektam "Be informed about Climate Change, be prepared". Projektā 2018./19. m.g. piedalījās 8.a klases skolnieces Sindija Jankovska, Estere Kausa un Katrīna Jansone-Apine angļu valodas skolotājas Ingūnas Grīnertes vadībā. Projekta laikā meitenes vāca informāciju par klimata izmaiņām, salīdzināja situāciju Latvijā un citur pasaulē, pētīja klimata izmaiņu vēsturiskos aspektus un piedāvāja risinājumus situācijas uzlabošanai. Kā arī klātienē Grieķijas pilsētā Salonikos kopā ar citu dalībvalstu skolēniem praktiski iepazinās ar dabas katastrofu izraisītajām sekām un to likvidēšanas variantiem. Projekta nozīmīgākais, atskaites notikums bija piedalīšanās starptautiskajā konferencē, kur mūsu skolas meitenes gan klausījās citu dalībnieku uzstāšanās, gan piedalījās diskusijās, gan arī pašas uzstājās ar prezentāciju par klimata izmaiņām.

Rakstu sagatavoja Ingūna Grīnerte