Tiecoties uz kompetenču izglītību

parmainas-skola
No kreisās: psiholoģijas skolotāja Ruta Straume, angļu valodas skolotāja Liene Šteina, fizikas skolotājs Modris Šāvējs un direktora vietniece Andžela Sokolova

Šogad mūsu skola ir piedzīvojusi daudz radikālas pārmaiņas: esam ieguvuši Valsts ģimnāzijas statusu, ir mainījušies stundu laiki (stundas sākas plkst. 9.00, iepriekš – 8.00), kā arī pēdējo gadu laikā skolā ir ieviests jauns stundu izkārtojums jeb "bloku stundas", garāki pusdienu starpbrīži un kompetenču mācību sistēma, kur uzsvars tiek likts uz zināšanu pielietojumu reālajā dzīvē, attīstot skolēnu loģiku un mazinot reproduktīvo mācīšanos.

Izlasot šo rakstu, varēsiet uzzināt atbildes uz jūs interesējušiem jautājumiem, kā arī uzzināt, kā veicas gan mūsu skolotājiem, gan skolēniem ar pārmaiņām. Es nointervēju psiholoģijas skolotāju Rutu Straumi, angļu valodas skolotāju Lieni Šteinu, fizikas skolotāju Modri Šāvēju un direktora vietnieci Andželu Sokolovu, lai varētu uzzināt viedokli gan no valodu, gan eksakto, gan sociālo zinātņu skolotājiem, jo katram ir citādāks redzējums par pārmaiņām savā mācību priekšmetā.

Kādas pārmaiņas šogad ir veiktas skolas mācību sistēmā?

Liene: Ģimnāzijas statuss zemapziņā mums visiem ir uzlicis lielāku atbildību, ir pārmaiņas arī skolotāju savstarpējajā organizētībā.

Ruta: Skola ir ieguvusi ģimnāzijas statusu, tādēļ šogad mācībām klāt nāk lielāka atbildība un pienākumi.

Andžela: Ir pārcelti stundu sākumi, jo, apskatot iepriekšējo gadu kavējumus, secinājām, ka visvairāk kavējumu bijuši tieši uz pirmo stundu, kā arī skolotājiem no rītiem ir dota iespēja savā starpā sadarboties.

Modris: Galvenais uzsvars pārmaiņās ir dotajam laikam, pa kuru skolotāji var savstarpēji sadarboties, tiecoties uz kompetenču izglītības sistēmu.

Vai pārmaiņu dēļ bija radušās kādas grūtības?

Liene: Ar grūtībām nācās saskarties, jo divus gadus biju dekrētā, un, atgriežoties pēc dekrēta, pārmaiņas bija manāmas, jo atgriezos pilnīgi citā mācību sistēmā jeb "no vienas sistēmas otrā".

Ruta: Pārmaiņas bija lielas, jo man lielie darbi ir beigušies, taču skola kā skola – savstarpējā nesaprašanās ir pierimusies, un viss ir atpakaļ ierastajās sliedēs.

Andžela: Protams, ka grūtības bija. Pārmaiņu sākumā bija spiediens, bailes un pretestība no skolēniem, kā arī skolotājiem, piemēram, par laimīgo stundu ieviešanu, kā arī jaunajiem stundu grafikiem un kompetenču izglītību. Šī mācību gada sākumā mēs piedāvājām sapulci arī skolēnu vecākiem, kurā tika plaši pastāstīts par pārmaiņām. Mūsu skolai ir sava sistēma, kas nav veidota uz citu skolu paraugiem, jo katra skola ir atšķirīga, tāpēc visu laiku ir jādomā soli uz priekšu.

Modris: Kā kuram. Pats esmu gājis līdzi pārmaiņu procesam, tāpēc man tas nebija jaunums. Es teiktu, ka ar jauno gadu ir vairāk atbildība pret mācību procesu, taču tās nav grūtības.

Kā, Jūsuprāt, veicas skolēniem mācībās pēc veiktajām pārmaiņām?

Liene: Manuprāt, skolēni ar grūtībām ir tikuši galā labāk nekā skolotāji. Vislabāk pēc veiktajām pārmaiņām veicas 10.klasēm. Skolēnos ir manāms potenciāls, kā arī labi sasniegumi. Taču tāpat ir ļoti svarīgi skolēnam saprast, ko viņš vēlas un kā to sasniegt, tāpēc skolēni ar jauno mācību gadu atkal sāk apzināties savus mērķus.

Ruta: Šobrīd krasas izmaiņas neesmu izjutusi, jo ir vēl tikai mācību gada sākums, nav vēl rakstīti pirmie darbi, un visi ir tik tikko kā iejutušies.

Andžela: Pa šo gadu konstatējām, ka ir ievērojami samazinājies nesekmīgo skolēnu skaits. To tikpat kā nav. Taču ir samazinājies arī izcilnieku skaits. Pēdējo gadu laikā cenšamies ieviest vairāk kompetenču pieeju un mazāk reproduktīvo pieeju, kad viss ir jāiekaļ un jāatstāsta, tādēļ izcilnieki, kuri mācījās reproduktīvi, tagad cenšas informāciju izmantot lietderīgāk, un tas ir sagādājis nelielas grūtības.

Modris: Manuprāt, skolēniem problēmu mācībās nav. Skolēni ir iemācījušies stundās domāt ārpus programmas, pielietojot izpratni un loģiku, nevis tikai balstoties uz iekaltiem faktiem.       Mūsdienu paaudzei ir daudz vieglāk kaut ko uzzināt, atrast jaunu informāciju, kura ir pieejama visur, un pielietot loģisko domāšanu, tāpēc kompetenču izglītības sistēma, manuprāt, ir ideāls scenārijs mūsdienām.

Kāds viedoklis par pārmaiņām ir skolotājiem?

Liene: Pozitīvs, jo pateicoties pārmaiņām skolotājiem ir laiks savā starpā sadarboties. Tas ļoti noder, sadarbojoties arī ar angļu valodas skolotājām, jo šajā priekšmetā ir liels uzsvars ne tikai uz teoriju, bet arī kompetenču pieeju.

Ruta: Manuprāt, skolotāji pārmaiņas izjūt tieši tāpat, kā skolnieki. Visi izgājām cauri bažām un neziņai.

Andžela: Ir ļoti labi, ka arī skolotājiem pieeja ir citādāka un tā tiek vērtēta pozitīvi.

Modris: Sākotnēji, protams, bija jāpierod un bija skepse, taču šobrīd pie pārmaiņām pierasts, un pārmaiņas mani ļoti apmierina. Visam pietiek laika: gan sagatavot materiālus no rītiem bez steigas, gan saplānot dienu ar pārējiem skolotājiem. Man arī ļoti patīk sastrādāties ar sev līdzīgi domājošiem cilvēkiem – tā ir vieglāk.

Kādēļ ir veiktas izmaiņas stundu grafikos un laikos?

Liene: Izmaiņas ir veiktas, lai skolotājiem būtu laiks sadarboties pirms mācību dienas sākšanās.

Andžela: Lai skolotājiem būtu laiks savstarpēji sadarboties – izrunāt plānotās mācību metodes un stratēģijas.

Modris: Lai būtu vieglāk nesteidzīgi saplānot dienu, sagatavot materiālus un kopā ar pārējiem skolotājiem apspriesties, izdomāt darba plānu.

Vai ir kādi uzlabojumi, kas gaidāmi vēl šajā vai nākamajā mācību gadā?

Ruta: Nākamgad ir iecerēts izveidot "grozu sistēmu" jeb sistēmu, kurā dalīsies mācību jomas un priekšmeti – skolēni varēs izvēlēties savus padziļinātos un nepadziļinātos priekšmetus.

Modris: Šobrīd ir priekšlikumi tuvāko gadu laikā izveidot stundu sarakstu, kur katru dienu tiek mācīts atsevišķs priekšmets, vai arī kombinētie priekšmeti, kas ir savstarpēji saistīti, kā arī ir plāns izveidot "grozu sistēmu", kur skolēniem sākot no 10.klases būs iespēja pēc izvēles izvēlēties padziļinātos mācību priekšmetus.

Andžela: Ir plānots paplašināt tehnoloģiju klāstu skolā ar piešķirto valsts finansējumu. Mēs ceram iegādāties jaunas pārvietojamās mēbeles klašu telpām, kā arī izveidot mācīšanās stratēģijas, lai labāk sagatavotu skolēnus augstskolai un studijām pēc skolas.

Es gribētu aicināt iesaistīties, atbalstīt un ieteikt jaunas idejas un priekšlikumus visiem kopā.

Raksta autore Anna Puķe (12.d)

Visu septembra skolas avīzi var lasīt šeit.