Zinību dienā Mārupes Valsts ģimnāzijā ciemojās LR1 raidījums "Ģimenes studija"

Populārais Latvijas Radio 1 raidījums "Ģimenes studija" šodien savu studiju iekārtoja Mārupes Valsts ģimnāzijā un tiešraidē, intervēja skolas vadību, skolotājus, skolēnus un viņu vecākus. Komentējot skolas vēsturi, skolas direktors Jānis Lagzdkalns citēja Raini: "Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Šajā vietā es strādāju jau zināmu laiku, un ik pa gadam notiek kādas pārvērtības. Mēs esam auguši un mainījušies. Latvija mainās, Mārupes it īpaši mainās kā viens no visstraujāk augošajiem novadiem valstī. Mēs varam būt lepni ar lielāko pirmklasnieku skaitu novadā, tādēļ mums nemitīgi jāmainās, un mēs maināmies: stadions, sporta zāle, viena piebūve, otra piebūve, jauni skolotāji. Viss notiek."

Gimenes studija 01
No kreisās: raidījuma vadītāja Mairita Znotiņa, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Andžela Sokolova, ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdkalns, direktora vietniece Sanita Zveja un raidījuma vadītāja Agnese Linka

Jaunais nosauks - Mārupes Valsts ģimnāzija - skolai uzliek pienākumu strādāt vēl atbildīgāk, interesantāk. 2020.gada pavasarī skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus vērtēs kā atskaites punktu. Vērtē arī skolēnu skaitu. Skolā kopumā šobrīd ir 1330 skolēni, taču Valsts ģimnāzijas statusa saglabāšanai svarīgs ir tieši vidusskolēnu skaits. Patlaban Mārupes Valsts ģimnāzijas 10. - 12.klasēs mācās teju 300 skolēni (jābūt ne mazāk par 120).

"Viss tas, kas ir sasniegts, ir sasniegts tikai ar maniem kolēģiem, vairāk nekā 100 skolotājiem. Kodols, ko veido skolas administrācija, manas vietnieces izglītības jomā (Andžela Sokolova un Sanita Zveja) ir tās, kas ļoti daudz šeit nosaka, lai te būtu tik labi, cik ir pašreiz," uzsvēra skolas direktors J.Lagzdkalns.

"Viena no sarežģītākajām lietām, kas notiek līdz ar skolas statusa maiņu vai pat pirms tam, ir tāda, ka skolotājiem ļoti daudz ir jāmainās pašiem, un tas pie mums notiek. Sākumskolas skolotāji mācās kopā ar bērniem visu darīt praktiski, lai tālāk pamatskolai mēs varētu nodot bērnus, kuriem ir izpratne par to, kā mācīties. Šis ir sarežģīts posms gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolotāji meklē jaunas metodes. Bērniem ir jādara daudz pašiem, un tā ir liela atbildība," notiekošās pārmaiņas ieskicēja direktora vietniece mācību darbā sākumskolā Sanita Zveja.

"Manuprāt, šobrīd galvenais uzdevums skolai ir prast iestāstīt un ieskaidrot, un palīdzēt izprast gan bērniem, gan vecākiem, ka tava alga par mācību procesu nav atzīme, bet gan zināšanas, kuras tu ņemsi līdzi dzīvē," aktuālo skolas dzīvē akcentēja direktora vietniece mācību darbā 5. - 12.klasēs Andžela Sokolova, mudinot mainīt pieeju, ka skolēni mācās tikai tādēļ, ka viņiem liek atzīmes, un to, ka mācības ir veids, kā katru dienu uzzināt kaut ko jaunu.

Gimenes studija 02

Tautas deju skolotāja Līna Daugule-Rimša vada deju kolektīvu "Mārdadzīši", kas priecē savus skatītājus jau piecus gadus. Skolotāja pastāstīja, ka mācību gads pirms Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem vienmēr bērniem liek vairāk sarosīties, dod papildus motivāciju. "Skolēnu izaugsme ir fantastiska: no 30 bērnu bariņa esam izauguši līdz 138 cilvēku lielai komandai, un šogad gaidām klāt arī jaunos pirmklasniekus," pastāstīja deju kolektīva vadītāja, savu komandu dēvējot ar ģimeni.

“Spāņu valoda tagad ir ļoti populāra valoda ne tikai interešu izglītības jomā, bet arī skolās. Nav daudz skolu, kurās var apgūt spāņu valodu, taču šī valoda arī ir ļoti aktuāla. Skolēni grib iemācīties spāņu valodu. Mēs cenšamies, lai visi apgūtu un visi runātu,” pastāstīja spāņu valodas skolotāja Tatjana Miroļubova. Skolotājas darbs Tatjanai ir sirdslieta.

Gimenes studija 03

Angļu valodas skolotāja Zane Kālberga un matemātikas un fizikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs uz tiešraidi aicināti kā programmas “Iespējamā misija” absolventi. “Esmu patiešām pozitīvi satraukta par jauno mācību gadu, jo man ir tas gods, ka skolas jaunajā korpusā man ir savs kabinets ar skatu uz parku. Mums ir jauni galdi, kas ir foršāk saliekami grupu darbam. Mums ir ergonomiskie krēsli, kur var just, ka tie ir domāti, lai bērniem būtu ērtāk sēdēt.” priekā par iemitināšanos jaunajā skolas korpusā dalījās Z.Kālberga.

“Šis ir mans 11. mācību gads skolotāja amatā, un tas man sākas ar radošu apņemšanos strādāt vēl vairāk un citādāk, jo Mārupes Valsts ģimnāzija ir projekta Skola2030 pilotskola. Matemātiķiem ir sarūpēts ļoti daudz labu mērķu un materiālu vidusskolai padziļinātai matemātikas mācīšanai, ko tad es ar nepacietību gaidu, kad ar savu audzināmo 11.a klasi varēšu likt lietā,” ar plāniem šim mācību gadam dalījās skolotājs A.Vorobjovs.

Gimenes studija 04

Skolas vecāku padomes pārstāve Ingrīda Cellere pastāstīja, ka Mārupes Valsts ģimnāzijas vecāki sadarbojas ar skolu kā konstruktīvs padomdevējs un ir rosinājuši daudzas veiksmīgas pārmaiņas un uzlabojumus skolā. “Tā pati elementārā izbraukšana no mūsu skolas stāvlaukuma, lai no rītiem varētu raitāk izbraukt ārā. Mēs ierosinājām un īstenojām to, ka ceļu sadalīja divās joslās. Otrs piemērs – tika noorganizēts dzeramais ūdens,” praktiskus piemērus minēja I.Cellere, uzsverot, ka starp skolu un vecākiem ir vajadzīgs dialogs.

11.b klases skolnieces, skolēnu parlamenta pārstāves Lote Annija Ankalniņa un Madara Broka raidījumā pārstāvēja mūsu lielo skolēnu saimi. “Manuprāt, tas, ka skolai ir šāds jauns statuss, noteikti nozīmē, ka šeit visam vajadzētu virzīties uz augšu un attīstīties. Skolēni ir patīkami satraukti par šo jauno statusu, mēs ar Loti arī,” skolēnu noskaņu Zinību dienā aprakstīja Madara Broka. Viņa prognozē, ka skolēni varētu ieguldīt vairāk enerģijas pašizaugsmē, savukārt skolēnu parlaments varētu domāt par jauniem pasākumiem, aktivitātēm skolēniem ar dažādām interesēm.

“Mums ir palikuši pēdējie divi gadi skolā. Tas ir solis augšup gan mums, gan mūsu mazākajiem skolasbiedriem,” pauž Lote Annija Ankalniņa. Jautāta, kā skolēni tiks galā ar paredzamo slodzes pieaugumu, Lote min vairākus faktorus: “Lielākais atbalsts ir gan skolotāji, gan klasesbiedri, gan, protams, vecāki, jo vecāki mudina mācīties, savukārt skolotāji mēģina mācību saturu pasniegt daudz interesantāk, lai skolēniem būtu interese mācīties.” Lote pieminēja, ka skolā ir daudz jauku tradīciju: Ziemassvētku balle, Modes skate, dažādas izstādes.

Gimenes studija 05

Atraktīvā Simsonu ģimene – Armands un Iveta Simsoni ar atvasēm Patrīciju Paulu (7.a2), Eimiju Paulu (5.b), Heidiju Petru (1.b) un Odriju Pērli – vienbalsīgi atklāja, ka visvairāk Zinību dienu gaidīja vecākā meita Patrīcija Paula. “Es gribēju uz skolu, jo pa vasaru es nebiju redzējusi lielāko daļu savu klasesbiedru. Arī ļoti gribēju satikt savu klases audzinātāju Gundegu Ozolu. Varbūt tas dīvaini izklausās, bet es, protams, ļoti gribēju mācīties,” savā argumentācijā dalījās Patrīcija Paula, par ko abi viņas vecāki piekrita, ka tas patiešām izklausījās mazliet dīvaini. “Man patīk skolā. Es gandrīz visu laiku tur gribētu iet. Es pat negribētu brīvdienas,” rosīgi noskaņota ir arī pirmklasniece Heidija Petra. “Cerams, ka tā apņēmība būs līdz mācību gada beigām,” piebilda Iveta Simsone.

Eimija Paula vaļsirdīgi atklāja, ka vairāk gribēja redzēt draugus, nevis pašu skolu. Ģimenes galva Armands Simsons vērtēja, ka lielas atšķirības starp vasaras režīmu un skolas laiku vecāki neizjūt. “Vairāk mammai ir līdzmācīšanās kopā ar meitām. E-klasē visu var redzēt, mājasdarbus un tā tālāk, bet, godīgi sakot, pa šiem gadiem esmu bijis e-klasē trīs reizes,” smej Armands Simsons. “Skolas laiks disciplinē mūs visus: gan skolēnus, gan vecākus,” pārdomās dalās Ivetas Simsone. Mārupes Valsts ģimnāziju saviem bērniem Simsonu ģimene ir izvēlējusies tādēļ, ka ir ērta loģistika, kā arī tepat apkārt rajonā ir plašas interešu izglītības iespējas: pulciņi, dejošanas, volejbols, mākslas skola.

“Diezgan daudzi klasesbiedri gan no Eimijas, gan Patrīcijas klases pagājušogad, nezinu kāpēc, skrēja uz centra ģimnāzijām. Izskaidrojuma man īsti nav.” Patrīcija piekrita tētim, sakot, “man arī nav ne jausmas”. “Līmenis un visi apstākļi šobrīd jau Mārupes Valsts ģimnāzijā – ne pa velti tika mainīts nosaukums, kur visi kritēriji tiek izpildīti un pārpildīti – skaidrojams ar kolosālāko mijiedarbību skolēniem ar skolotājiem, skolotājiem ar vecākiem un visiem kopā ar direktoru, jo mūsu direktoram ir lielākās uzslavas par visu darbu, ko viņš spēj šeit noorganizēt un visu kopā saturēt. Pagājušā gadā pēc stāvējām 1.septembrā pasākumā, dzirdot pāļu dzīšanas skaņas jaunajam skolas korpusam. Kaut kas bišķīt nereāls. Tagad Eimija un Patrīcija mācīsies pavisam jaunajā korpusā,” sajūsmā dalījās Armands Simsons.

Gimenes studija 06

Raitu ģimenē ir piecas meitas, no kurām divas ir pabeigušas vēl Mārupes vidusskolu. “Un es domāju, ka viņas deva lielu ieguldījumu, lai Mārupes vidusskola taptu par Valsts ģimnāziju. Abas meitenes piedalījās bioloģijas, matemātikas, angļu valodas, vēstures un fizikas olimpiādēs: gan Pierīgas, gan valsts. Ar labiem rezultātiem, kas bija viens no punktiem, lai šī skola taptu par ģimnāziju,” ar lepnumu stāstīja mamma Anita Raita.

“Man vēl gribējās, lai vēl ir vasara, bet es jūtos labi, viss kārtībā,” nedaudz apmulsusi vēl izklausās Elza Raita (12.d). Viņas mērķis šogad ir cītīgāk mācīties bioloģiju un ķīmiju, jo, līdzīgi kā vecākās māsas, Elza arī apsver medicīnas studijas. “Es gribēju uzzināt, kāda būs mana jaunā klase, jo šogad es izvēlējos valodu klasi. Patīk mana klase! No manas iepriekšējās klases ir pieci cilvēki, vēl citus jau pazinu no kora,” stāsta Paula Raita (7.d). Arī Līnai Raitai (4.b) vēl gribējās, lai ir vasara, bet “ko nu darīt”, saka jaunākā no māsām.

Gimenes studija 07

Aivara un Zitas Tiščenkovu meita Anete (3.b) satraucas par to, ka būs vairāk jāmācās. Šogad Anete gribētu apgūt zīmēšanu. Ģirta un Natālijas Beķeru dēls Roberts (3.b) šodien nāca uz skolu ar prieku par to, ka satiks draugus. Roberta mīļākais mācību priekšmets ir matemātika. Natālija Beķere novēlēja Mārupes Valsts ģimnāzijai attīstīties, bet ne vairs plašuma ziņā, jo skola jau ir gana plaša, bet attīstīties kvalitātes ziņā, lai padarītu mācību procesu patīkamāku bērniem, iesaistīties jauno projektos un domāt par dzīvē vajadzīgām prasmēm, lai bērni izaugtu droši un uzņēmīgi. Ģirts Beķeris novēlēja nezūdošu entuziasmu, jo viņa dēlam pagaidām ļoti patīk nākt uz skolu, un gribētos, lai mācīties prieks saglabātos visu dzīvi. Zita Tiščenkova bērniem novēlēja iecietību vienam pret otru, sapratni un vairāk draudzības savā starpā. Roberts novēlēja, lai visi nāktu uz skolu ar prieku, savukārt Anete vēl visiem būt gudriem.

Rakstu sagatavoja Aleksandrs Vorobjovs