SākumsAktualitātes2019./2020.m.g. mūsu skolā 7.klašu skolēni iesaistīsies starptautiskajā programmā MOT

2019./2020.m.g. mūsu skolā 7.klašu skolēni iesaistīsies starptautiskajā programmā MOT

MOT-programma

MOT ir programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību. Programma paredzēta skolēniem no 7. līdz 9. klasei. Nodarbības vadīs apmācīti „treneri”.

MOT programmas filozofijas pamatā ir trīs universālas cilvēciskās vērtības:

drosme dzīvot – atļauties sapņot lielus sapņus, būt aizrautīgam, uzdrīkstēties pieņemt izaicinājumus, dzīvot savu dzīvi mērķtiecīgi, atbildīgi un ar prieku;

drosme rūpēties –  ievērot līdzcilvēkus, palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti, nenosodīt, bet interesēties, izprast un akceptēt dažādus apkārtējo cilvēku dzīves aspektus, respektēt;

drosme pateikt “nē” – atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.

Vairāk informācijas: https://mot.lv/kas-ir-mot/

MOT koordinatore skolā – Liene Bušujeva

Atgriezties augšā