SākumsAktualitātesMārupes vidusskolas skolēniem lieliski panākumi Pierīgas reģiona skatuves runas konkursā

Mārupes vidusskolas skolēniem lieliski panākumi Pierīgas reģiona skatuves runas konkursā

Daniela un Karlis publiska runa
Daniela un Kārlis ar Pierīgas reģiona skatuves rundas konkursa diplomiem

Apsveicam Jēkabu Grūbi (5.a), Kārli Ploku (11.d) ar iegūto Augstāko pakāpi un Danielu Kristiānu Rūtenbergu (11.d) ar iegūto 1. pakāpi Pierīgas reģiona skatuves runas konkursā! Izsakām pateicību skolotājām Ingūnai Ādmīdiņai un Līgai Lisnerei par ieguldīto darbu. Administrācija

Atgriezties augšā