SākumsAktualitātes1. un 2.vieta tehnoloģiju jomas alternatīvajā olimpiādē

1. un 2.vieta tehnoloģiju jomas alternatīvajā olimpiādē

tehnologiju olimpiade27.martā Jaunmārupē notika Pierīgas novadu Tehnoloģiju jomas alternatīvā olimpiāde, kas bija organizēta divām klašu grupām, 4. -6.klasei un 7.-9.klasei, kas veido 3 cilvēku komandu, kuru pārstāv 1 skolēns no klašu grupas, kur realizējas trīs tehnoloģiju apakšjomās: datorika, koks, tekstils. Šāda apvienotā olimpiāde Latvijā tiek veidota pirmā iestrādājoties kompetenču jomā. Katrs skolēns strādā savā jomā pēc noteikta uzdevuma, kur beigās tas ir jāsavieno vienā un jāprezentē veidojot nelielu filmiņu. Abām mūsu komandām veicās ļoti labi. 4.-6.kl. grupā piedalījās Lelde Babre (5.a), Mārtiņš Straupmanis (4.a), Kārlis Vilde (6.e) un ieguva 1.vietu (attēlā augšā), bet 7.-9.kl. grupā piedalījās Marta Gaveika (9.d), Pēteris Drengens (8.b), Roberts Meikšāns (7.a) un ieguva 2.vietu (attēlā lejā). Izsakām pateicību skolotājiem Dacei Rumpei, Ivetai Vildei, Sergejam Zembkovskim un Gatim Maķevicam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Rakstu sagatavoja mājturības skolotāja Dace Rumpe

tehnologiju olimpiade 2

Atgriezties augšā