SākumsAktualitātesVokālais ansamblis “Mozaīka” gavilē!

Vokālais ansamblis “Mozaīka” gavilē!

Mozaika 2019

Trešdien, 19. februārī  Babītes vidusskolā  notika Pierīgas vokālo ansambļu konkurss “Balsis” 1. kārta, kur piedalījās  vokālais ansamblis “Mozaīka”, (mākslinieciskā vadītāja Inga Cirse) kas pēc žūrijas vērtējuma savā grupā saņēma visaugtākos punktus un 1. pakāpes diplomu. Ansamblis tika izvirzīts uz konkursa 2. kārtu (Vidzemes novadā), kas notika 5. martā Valmierā, kur “Mozaīka” ieguva 1. pakāpes diplomu, iepriecinot klausītājus un žūriju  ar lielisko sniegumu.

Paldies ansambļa ”Mozaīka” dalībniecēm: Dārtai Celmai, Agijai Dacei Bidiņai, Madarai Apsītei, Benitai Šķeltiņai, Madarai Martai Kosītei, Lotei Annijai Ankalniņai, Madarai Brokai, Lībai Dzimtai- Zemītei, Santai Luīzei Traskovskai un Sanitai Laurai Traskovskai par neatlaidīgo un mērķtiecīgo darbu, un brīnišķīgo sniegumu abās konkursa kārtās, kā arī koncertmeistarei Sandrai Gaidei!

Ansambļa ”Mozaīka” mākslinieciskā vadītāja Inga Cirse

Atgriezties augšā