SākumsAktualitātesJēkabs Grūbe un Kārlis Ploks iegūst augstāko pakāpi Pierīgas skolu skatuves runas konkursā

Jēkabs Grūbe un Kārlis Ploks iegūst augstāko pakāpi Pierīgas skolu skatuves runas konkursā

publiska runa

Apsveicam Jēkabu Grūbi (5.a) un Kārli Ploku (11.d) ar iegūto Augstāko pakāpi, savukārt Martu Grīnhofu (3.b), Rafaelu Eliasu Rūtenbergu (5.c), Klāvu Kokinu (6.e) un Danielu Kristīni Rūtenbergu (11.d),  ar iegūtu 1.pakāpi Pierīgas skolu skatuves runas konkursā! Izsakām pateicību skolotājām Elitai Voicišai, Līgai Lisnerei, Ingūnai Ādmīdiņai un Dinai Švīpiņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā! Administrācija

Atgriezties augšā