Sākums

Olimpiskā diena 2020

dsc 0832

18.septembrī Mārupes Valsts ģimnāzijā norisinājās ikgadējā Olimpiskā diena. Ar
iedvesmojošiem vārdiem to atklāja ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdkalns, kā arī Olimpiskās
dienas vēstneši Dainis Kalns un Nils Jansons. Šogad Olimpiskajā dienā visi 1.klašu un 12.klašu
skolēni kopīgi vienotā ritmā izpildīja vingrojumu kompleksu. Īpašs izaicinājums tas bija
divpadsmitajiem, jo vingrojumu kompleksa izpilde prasīja demonstrēt savstarpējo sadarbību un
komunikāciju.  Pēc kopīgi izpildītas vingrojumu kompleksa dejas gan pirmklasnieki, gan
divpadsmitie piedalījās stafetēs. Pēc tam, atsaucoties sporta skolotāja Jāņa Vilkauša iniciatīvai,
visu četru 12.klašu skolēni kā vienots veselums vēlreiz izpildīja Olimpiskās dienas īpašo
vingrojumu kompleksu, kas bija iedvesmojošs paraugdemonstrējums pirmklasniekiem – lūk, ko
var sasniegt cītīgi vingrinoties un vienam ar otru sadarbojoties. 
Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma Latvijas Olimpiskās komitejas sertifikātu, Mārupes Sporta
centra sarūpētos saldumus, kā arī Latvijas Sporta federācijas padomes dāvanu - lidojošo šķīvīti
un lecamauklu.
Olimpisko dienu Mārupes Valsts ģimnāzijā organizēja un vadīja sporta skolotāji Jānis Vilkaušs,
Augusts Blekte un Sandra Kuļikovska

Neliele bilžu galerija ir šeit

Mārupes Valsts ģimnāzija uzsāk jauno mācību gadu

dsc 0716 

Tev nav jābūt labākajam.

Tev tikai jābūt pašam.

Tev tikai jābūt īstam.

Un jārunā no sirds.

Un zini, ka tu drīksti just to, ko tu jūti,

un vēlēties to, ko tu vēlies…

Esam iesākuši jauno mācību gadu. Šoreiz nedaudz citādu, mums visiem neierastu. Jaunie apstākļi mums visiem likuši pārveidot savu ikdienu, arī skolā. Taču tas mums nepavisam  nemazina atkalsatikšanās prieku vienam ar otru. Īpašs šis laiks, protams, ir simt piecdesmit pirmklasniekiem, kuri skolas durvis vēra pirmo reizi un arī divpadsmitajiem, kuriem šis ir pēdējais pirmais septembris Mārupes Valsts ģimnāzijā. Ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdkalns savā runā uzsvēra, ka esam pilnībā gatavi gan jaunajiem izaicinājumiem, kas saistās ar epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē, gan arī pilnībā gatavi realizēt jauno, kompetencēs balstīto mācību saturu visos vecumposmos. Mūsu skola aug un pilnveidojas un šogad visi ģimnāzijas skolotāji ir apguvuši jaunu programmu “Līderis manī” un uzsāks tās pakāpenisku realizāciju. Programmas galvenais mērķis ir attīstīt ne tikai līderības prasmes un iemaņas, bet arī veicināt sabalansētas un vispusīgas personības attīstību. Lai arī šis jaunais mācību gads būs izaicinājumiem bagāts, mēs - skolēni, skolotāji un vecāki, visi kopā to noteikti padarīsim bagātu, izdevušos un izaugsmes pilnu. Lai mums visiem spēks, drosme, draudzīgums un izturība visam jaunajam! 

Adaptācijas un Sporta dienas

dsc 0786

Šogad adaptējas pilnīgi visas klases un veselas trīs dienas, jo apstākļi ir īpaši. Skolēni nav bijuši skolā gandrīz pusgadu, un atgriešanās nav ierastajā skolas ikdienā. COVID joprojām ir klātesošs, un mums visiem tas jāuztver nopietni, lai vienā jaukā dienā atkal nenāktos doties attālinātajās mācībās. Lai tā nenotiktu, ir daudz ierobežojumu un jaunu noteikumu, par ko pārliecinājās skolēni, vecāki un skolotāji jau 1.septembrī. Tā kā jaunā kārtība ir jāiedzīvina, nepietiek skolēniem vienreiz visus jaunos noteikumus izstāstīt un cerēt, ka tālāk viss notiks pats no sevis. Tāpēc vairākas dienas tiek veltītas tam, lai ikviens jauno distancēšanās un sevis pasargāšanas kārtību izprastu, pieņemtu un ievērotu. Klašu audzinātāji stāsta un skaidro, un praksē izmēģina jauno, neierasto skolas ikdienu. Galu galā no tā vistiešākajā veidā ir atkarīga mūsu tuvākā nākotne – turpināsim mācīties skolā vai ātri vien atgriezīsimies 12.marta pozījās. To negribam!!!

Lasīt tālāk: Adaptācijas un Sporta dienas

Zinību diena

zinibudiena1

Lasīt tālāk: Zinību diena

Jauno mācību gadu uzsākot

     attention-please

     Jauno mācību gadu sagaidām ar vairākiem ierobežojumiem ierastajam ikdienas mācību darbam. Skolas administrācija, sadarbībā ar skolas vecāku padomi, ir izstrādājusi dokumentu “Mācību procesa organizēšanas kārtība Mārupes Valsts ģimnāzijā 2020./2021.mācību gadā”, kas nosaka skolēnu, pedagogu, skolas tehniskā personāla un vecāku pienākumus un atbildību jaunajā mācību gadā.

Ar kārtību var iepazīties <<<ŠEIT>>>

     Pirmajā septembrī  divās plūsmās 10:00 un 11:30 ar skolēniem plānojam tikties skolas stadionā un klašu telpās. Vairāk informācijas 27.augustā skolas mājas lapā.

9.d klases apsveikums skolotājiem

Paldies mūsu mīļajiem un foršajiem skolotājiem par gudrībām un zināšanām, par jauki kopā pavadītajiem mirkļiem un neaizmirstamajām skolas laika atmiņām! Dziesmas vārdi un mūzika- Dārta Anna Celma.

Jūsu 9.d klase.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Mārupes Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā

Karjeras-atbalsts

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019./2020. mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzijā tika organizēti dažādi KAA pasākumi: 8.-9.klašu skolēni piedalījās personīgās izaugsmes trenera Kristapa Kravaļa vadītā nodarbībā “Veiksmīgi pamati turpmākajam karjeras ceļam”, 11.-12.kl. skolēniem bija noorganizēta Daces Briedes-Zālītes vadīta nodarbība “Mana nākotnes profesija”, kuras pamatā ir metodika “Nākotnes profesijas izvēle saskaņā ar personības tipu pēc DISC testa”, sākumskolas skolēni ar lielu interesi darbojās Jolantas Priedes vadītā interaktīvā nodarbībā “Tīģerēna karjera”. Iespēju apmeklēt ikgadējo izglītības izstādi “Skola 2020” Ķīpsalā aktīvi izmantoja 10.-12.klašu skolēni.

Attālināto mācību laikā no 16.marta līdz 31.maijam skolēni un viņu vecāki regulāri tika informēti par atvērto durvju dienām augstākās un vidējās profesionālās izglītības iestādēs, skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē, nosūtīti skaidrojoši materiāli par vidusskolas izvēļu virzieniem un organizētas zoom nodarbības. Visa mācību gada garumā interesenti saņēma individuālās karjeras konsultācijas gan klātienē, gan attālināti, ko aktīvi izmantoja topošie absolventi. Lai viņiem veiksmīgs jaunais starts!

Ilze Rūtenberga un Elita Lecko, pedagogi – karjeras konsultanti

1 lapa no 172

Meklēt mājaslapā

Atgriezties augšā