Sākums

7.martā - vecāku diena 1.-4.klašu skolēnu vecākiem

vecaku diena copy7.martā (otrdien) Mārupes vidusskolā notiks 1. - 4.klašu skolēnu vecāku diena. No plkst.16.00 līdz 18.00 mācību kabinetos varēs individuāli tikties ar skolotājiem. Plkst.18 aktu zālē varēs uzzināt par Mārupes vidusskolas dalību uz kompetencēm balstītā mācību procesa aprobācijā. Plkst.19 plānotas klašu vecāku sapulces - vairāk informācijas pie klašu audzinātājām.

Pieteikties sarunai ar skolotāju var elektroniski, spiežot šeit un ierakstot savu vārdu un uzvārdu un skolēna vārdu pretī skolotājam un izvēlētajam laikam. Piemēram, "Andris Bērziņš, Emīls" Turpat uz tikšanos ar skolotājiem 21.martā var pieteikties arī 5.-12.klašu vecāki. 21.marta dienas kārtība ir identiska.

Daiļlasīšanas konkurss krievu valodā

Daillasishana ru

21.februārī Mārupes vidusskolas aktu zālē jau piekto gadu notika daiļlasīšanas konkurss krievu valodā sestajām klasēm. Konkurss notika svešvalodu mēneša ietvaros. 16 skolēni skaitīja skaistus, skanīgus krievu dzejnieku dzejoļus. Lai pasākums būtu interesantāks, tajā tika aicinātas piedalīties meitenes no 9.d.klases Reveka Žeigure un Daniela Rūtenberga un Monta Pērkona no 11.b klases, kuras dejoja un dziedāja dziesmas krievu valodā. Pasākumā nebija garlaicīgi! Īpaši priecēja skolēnu atsaucība un pozitīvā noskaņa, kas liek domāt, ka šāds pasākums jārīko arī turpmāk. Visi konkursa dalībnieki par piemiņu saņēma diplomu un garšīgu balviņu. Paldies visiem par atsaucību!

Krievu valodas skolotāja Anita Eiduka

Mārupes vidusskolas skolēni izcīna trīs godalgotās vietas novada angļu valodas olimpiādē

english joke

Pierīgas novadu apvienības alternatīvajā angļu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm Mārupes vidusskolas 12.a klases skolniece Anna Raita izcīnīja 1.vietu, 12.a klases skolnieks Gints Ernests Bauda un 11.b klases skolniece Anda Juceviča - 2.vietu.

Skolotāja Liene Baltmane

Mārupes vidusskolas ansambļiem lielisks sniegums konkursā "Balsis"

Vokalais ansamblis Mozaika

Otrdien, 21. februārī Babītes kultūras centrā notika Pierīgas vokālo ansambļu konkurss “Balsis” 1. kārta , kur piedalījās Mārupes vidusskolas 2.-4. klašu ansamblis (skolotāja Evija Milzarāja), iegūstot 1. pakāpes diplomu.

Tāpat arī savu sniegumu rādīja skolotājas Ingas Cirses vokālais ansamblis “Mozaīka”, kas pēc žūrijas vērtējuma no 11 ansambļiem saņēma visaugtākos punktus un 1. pakāpes diplomu. Ansamblis tika izvirzīts uz konkursa 2. kārtu, kas notiks 3. martā.

Gints Ernests Bauda iegūst 1.vietu arī novada ķīmijas olimpiādē

kimija

Pierīgas novadu apvienības 12.klašu ķīmijas olimpiādē 12.a klases skolēns Gints Ernests Bauda izcīnīja 1.vietu. Apsveicam un izsakām pateicību skolotājām Vinetai Ūdrei un Artai Karsei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Administrācija

Žilbinoši panākumi fizikas olimpiādē - 1.vieta trijās klašu grupās

physics

Pierīgas novadu apvienības 9.-12.klašu fizikas olimpiādē Mārupes vidusskolas skolēni izcīnīja 1.vietu tikpat kā visās klašu grupās. 1.vietu skolas sarūpēja 9.a klases skolēns Matīss Dambergs, 10.a klases skolēns Oto Dans Nešins un 12.a klases skolēns Gints Ernests Bauda. 3.vieta 11.a klases skolniecei Ilzei Baronei un 12.a klases skolniecei Anna Raitai. Jāatgādina, ka 3.februārī Oto Dans Nešins un Gints Ernests Bauda izcīnīja 1.vietu arī Pierīgas novadu matemātikas olimpiādē un kopā ar Ugu Kalendri un Matīsu Dambergu ir izvirzīti uz valsts matemātikas olimpiādi. Savukārt Ilze Barone un Gints Ernests Bauda nupat izcīnīja godalgotās vietas arī novada ekonomikas olimpiādē. Apsveicam ar daudzajām uzvarām! Izsakām pateicību skolotājam Modrim Šāvējam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Administrācija

Mārupes vidusskolas skolēniem lieliski panākumi ekonomikas olimpiādē

Economics

Pierīgas novadu apvienības 11.-12.klašu ekonomikas olimpiādē 12.a klases skolēns Gints Ernests Bauda izcīnīja 1.vietu, 11.a klases skolniece Ilze Barone - 2.vietu un Ilzes klasesbiedrene Dīna Puriņa ieguva atzinību. Apsveicam! Izsakām pateicību skolotājai Līgai Lagzdkalnei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Administrācija

1 lapa no 75

Atgriezties augšā